MÁY CHỦ MỚI TUYẾT SƠN

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

CHIẾN THẦN TỐNG KIM

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

BANG HỘI TRANH ĐOẠT

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

HÀO KIỆT XƯNG VƯƠNG 120

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

[HOT] Big Update Tháng 4

Ngày đăng: 30.03.2022

Big update tháng 4 này, JX Tiếu Ngạo mang đến cho quý nhân sĩ loạt tính năng mới được khai mở và cập nhật phần thưởng nhiều tính năng, hoạt động.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện Đại Lễ 30/4 – Nhất Thống Giang Sơn sẽ làm cho không khí ngày lễ trọng đại này của đất nước thêm rộn ràng, sôi động.

Thời gian : 01/04/2022

🔥 Máy chủ Ưu Đàm

Thông tin Nội dung chi tiết
Sự Kiện Sự kiện Đại Lễ 30/4 – Nhất Thống Giang Sơn

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/UuDam-NhatThongGiangSon

  Sự kiện Huân Chương Chiến Công

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/UuDam-HuanChuongChienCong

Đua Top Bang Hội

Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 4

📌 Chi tiết: https://bit.ly/JXTieuNgao-DuaTopBangHoiThang4

Liên Đấu Hình thức: Tam Đấu Tự Do
Thời gian diễn ra: từ ngày 8/4 đến ngày 28/4
Yêu cầu đẳng cấp 130 trở lên được tham gia

Ngoài phần thưởng EXP và điểm vinh dự, nhận thêm:

Hạng 1: 3.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 2: 2.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 3: 1.000 Kim Nguyên Bảo

Khai mở tính năng Khai mở trùng luyện HKMP loại 2 sự kiện

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/UuDam-NangCapTrangBiHKMP

Khai mở Tính Năng Thương Nhân Tây Vực (04/04)
Khai mở cửa hàng Ngọc Lục Bảo
Khai mở tính năng Nhiệm Vụ Trấn Phái
Khai mở tính năng Bí Tịch tại Bắc Đẩu Lão Nhân

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/JXTieuNgao-TuHaKimThienMatTich

Quốc Chiến Thiên Tử
Mở sử dụng lễ bao Thiên Tử 3 cái/ngày
Ngựa Quốc Chủ thuộc tính tăng KTC +5%
Update phần thưởng

các tính năng

Phần thưởng Phong Lăng Độ

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/UuDam-PhongLangDo

Phần thưởng Boss Đặc Biệt Đạo Thanh

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/UuDam-PhongLangDo

Phần thưởng Boss Đại Hoàng Kim

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/UuDam-BossDaiHoangKim

Phần thưởng Boss Kim Quang Tướng Quân

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/UuDam-BossKimQuangDaiTuongQuan

Phần thưởng Tiếu Ngạo Giang Hồ

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/UuDam-TieuNgaoGiangHo

Phần thưởng Câu Cá và EXP sử dụng cá

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/UuDam-CauCa

Phần thưởng nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/UuDam-NhiemVuVLMC

Cập nhật khác Cập nhật Shop Liên Đấu
Cập nhật thêm rương HKMP loại 2 và nâng tỉ lệ ra trang bị xịn
Cập nhật dame

các phái thất truyền

Võ Đang Nhân Kiếm Hợp Nhất (Kiếm)
Thiếu Lâm Phái
Thiên Vương Bang Phá Thiên Trảm (Đao)
Thiên Nhẫn Vân Long Kích (Kích)
Cái Bang Phi Long Tại Thiên (Chưởng)
Thúy Yên Băng Tung Vô Ảnh (Đao)
Nâng dame các phái Ngũ Độc Huyền Âm Trảm (Đao)
Đường Môn Bạo Vũ Lê Hoa (Tụ Tiễn)
Thiên Nhẫn Thiên Ngoại Lưu Tinh (Chưởng)
Côn Lôn Ngạo Tuyết Tiêu Phong (Đao)

🔥 Máy chủ Thiên Điểu

Thông tin Nội dung chi tiết
Sự Kiện Sự kiện Đại Lễ 30/4 – Nhất Thống Giang Sơn

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-NhatThongGiangSon

Đua Top Bang Hội

Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 4

📌 Chi tiết: https://bit.ly/JXTieuNgao-DuaTopBangHoiThang4

Liên Đấu Hình thức: Tam Đấu Tự Do
Thời gian diễn ra: từ ngày 8/4 đến ngày 28/4
Yêu cầu đẳng cấp 115 trở lên được tham gia

Ngoài phần thưởng EXP và điểm vinh dự, nhận thêm:

Hạng 1: 3.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 2: 2.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 3: 1.000 Kim Nguyên Bảo

Khai mở tính năng
Khai mở NPC Quan Thủ Khố Tương Dương

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/JXTieuNgao-ThuKhoQuan

Khai mở tính năng ghép trang bị An Bang – Kim Quang Thợ Rèn Thần Bí Lâm An

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/JXTieuNgao-GhepTrangBiABKQ

Khai mở ghép ngựa Phi Vân tại Thẩm Câu Nam Nhạc trấn

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/JXTieuNgao-GhepNguaPhiVan

Update phần thưởng

các tính năng

 

Nhiệm vụ Dã Tẩu tăng x3 EXP, mốc nhận rương đồng.

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-DaTau

Tống Kim khi đạt 30.000 điểm tích lũy sẽ nhận được 1 Kỳ Hạp Bảo Rương, áp dụng cả 3 trận.
Sử dụng giới hạn 3 rương/ngày📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-ChienTruongTongKim
Phần thưởng Phong Lăng Độ

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-PhongLangDo

Phần thưởng Boss Đặc Biệt Đạo Thanh

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-PhongLangDo

Phần thưởng Boss Đại Hoàng Kim

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-BossDaiHoangKim

Phần thưởng Nguyệt Ca Đảo

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-NguyetCaDao

Phần thưởng Boss Kim Quang

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-BossKimQuang

Phần thưởng Vận Tiêu Bang Hội Đấu Trường Sinh Tử

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-VanTieuBangHoi

Phần thưởng Loạn Chiến: Phi Vân (hsd 3 ngày)

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-LoanChienGiangHo

Phần thưởng Câu Cá và EXP sử dụng cá

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-CauCa

Phần thưởng nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-NhiemVuVLMC

Phần thưởng nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/JXTieuNgao-VoLamLenh

Cập nhật

các tính khác

Trống Khải Hoàn: giá 2.000vạn/cái, sử dụng được 100.000.000 EXP

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-TrongKhaiHoan

Hạt Huy Hoàng lên 15.000.000 kinh nghiệm

📌 Chi tiết: https://jxtieungao.net/thien-dieu-dem-huy-hoang/

Hạt Hoàng Kim lên 50.000.000 kinh nghiệm

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-DemHuyHoang

Thần Tài Biện Kinh: sử dụng Phú Quý Cẩm Hạp được 3.000.000 EXP

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-ThanTaiBienKinh

Thiên Lý Chân Đơn tăng sử dụng lên 3 viên/tháng
Cập nhật Shop Liên Đấu
Cập nhật các khung giờ hoạt động tính năng Các tính năng Hạt Huy Hoàng, Vận Tiêu, Trống Khải Hoàn sẽ tạm tắt vào ngày chủ nhật nhằm giảm tải hoạt động cho quý nhân sĩ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và người thân.

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!