[Cụm 1- S2 Trường Giang] Boss Đại Hoàng Kim

22:58 14/10/2020

🔰 Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên ngũ đại cao nhân của Cái Bang, Đường Môn, Thiếu Lâm Thiên Nhẫn Giáo & Nga My Phái mất tích một cách bí hiểm.

Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm: Hà Nhân Ngã , Huyền Giác , Hà Linh Phiêu, Đạo Thanh Chân Nhân, Lam Y Y họ đã mang theo bảo vật hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán !

💥 Thời gian & điều kiện :

 • Thời gian áp dụng dự kiến : Sau bảo trì ngày 30/10
 • Thời gian xuất hiện Boss : 19h30 sẽ xuất hiện 3 Boss Đại Hoàng Kim.

💥   Thời gian tồn tại Boss :         

Biến mất khi bị tiêu diệt hoặc 20h00

 💥 Các Loại Boss xuất hiện.

🎁 Phần thưởng chung khi hạ Boss

 • Khi Boss bị hạ gục, cá nhân/tổ đội sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
 • Lưu ý : Điểm kinh nghiệm không cộng dồn.

🎁 Phần thưởng rơi từ Boss

 • Cá nhân/tổ đội hạ Boss : Nhặt được vật phẩm rơi ra từ Boss (Sau 20 giây: tất cả nhân vật có thể nhặt)
 • Bảo Rương Hoàng Kim : ( Ch­ưa áp dụng )
  • Nhân vật nhặt được rương sẽ có thông báo tại kênh Hệ Thống.
  • Sau 20s kể từ lúc rơi : Tất cả nhân vật đều nhặt được.
  • Ưu tiên cá nhân kết thúc boss nhặt được trong 20s đầu.
  • Sử dụng sẽ random nhận được ( đang cập nhật … )

Đóng Mở