[ Cụm 1 – Châu Giang ] Danh Sách HKMP Các Loại

15:14 27/09/2020

🔰 Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái Loại 1

🔥 Danh sách trang bị loại 1:

Tứ Không Giáng Ma Giới đaoVô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài
Mộng Long Chính Hồng Tăng MãoU Lung Kim Xà Phát đái
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần ChùyVô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn ThiênĐồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Vô Gian ỷ Thiên KiếmLăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
Ma Thị Liệt Diệm Quán MiệnSương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
Địch Khái Lục Ngọc Trượng

🔰 Bảo rương Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Loại 2

⚜️ Nguồn gốc & vật phẩm liên quan:

Vật PhẩmGhi Chú
Rương HKMPNguồn gốc: Dã Tẩu mốc 6.000

⚜️ Danh sách trang bị loại 2, 3:

Thiếu LâmThiên Vương Bang
Mộng Long Huyền Ti Phát đáiHám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
Mộng Long Đạt Ma Tăng hài Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển
Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ
Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
Tứ Không Giới Luật Pháp Giới Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu
Tứ Không Tử Kim Cà Sa Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Tứ Không Hộ pháp Yêu đái Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải Giáp
Ngự Long Tấn Phong Hộ Uyển
Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ Hoàn
Phục Ma Tử Kim Côn Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
Ngũ ĐộcĐường Môn
U Lung Xích Yết Mật trangBăng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
U Lung Thanh Ngô Triền yêu Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội
Minh Ảo Độc Yết Chỉ Hoàn Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa
Minh Ảo U Độc Ám Y Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
Minh Ảo Song Hoàn Xà Hài Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội
Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp
Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc
Chú Phược Phá giáp đầu hoàn Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
Chú Phược U Ảo Chỉ Hoàn Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
Địa Phách Khấu Tâm trạc
Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn
Nga MiThúy Yên
Vô Gian Thanh Phong Truy YTê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y
Vô Gian Phất Vân Ti đái Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
Vô Giang Bạch Ngọc Bàn Chỉ Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái
Vô Ma Ma Ni quán Bích Hải Hồng Lăng Ba
Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
Vô Trần Ngọc Ban Chỉ
Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán
Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
Cái BangThiên Nhẫn
Đồng Cừu Giáng Long Cái YMa Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
Đồng Cừu Kiến Long Bàn Chỉ Ma Sát Vân Long Thổ Châu Giới
Địch Khái Cửu Đại Cái Y Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
Địch Khái Triền Mãn Yêu Đái Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái
Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Võ ĐangCôn Lôn
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bàoSương Tinh Ngạo Sương đạo bào
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới Sương Tinh Phong Bạo Chỉ Hoàn
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi Giới
Cập Phong Tam Thanh Phù Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
Cập Phong Thanh Tùng Pháp Giới Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Vụ ảo Ki Bán phù chú
Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa
Cập Phong Chân Vũ Kiếm Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quán

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

          BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!

Đóng Mở