[HKMP] Trang Bị Loại 4

2023-12-25


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái Loại 4 được chia thành 3 cấp, thông tin chi tiết như sau:

💠 THIẾU LÂM

CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3
Mộng Long Đạt Ma Tăng Hài Mộng Long Huyền Ti Phát Đái Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội
Tứ Không Tử Kim Cà Sa Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái Tứ Không Giới Luật Pháp Giới
Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Phục Ma Kim Ô Nhuyễn Điều Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài - -

 

💠 THIÊN VƯƠNG

CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu Ngự Long Chiến Thần Phi Quải Giáp
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ Hoàn
Hám Thiên Vũ Thần Tượng Kim Giáp Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển -
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa Hám Thiên Uy Vũ Thúc Đái -
- Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn -

 

💠 ĐƯỜNG MÔN

CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3
Địa Phách Ngũ Hành Liên Hoàn Quán Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc Địa Phách Khấu Tâm Trạc
Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới
- Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thân Phù
- Thiên Quang Sâm La Thúc Đái Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn

 

💠 NGŨ ĐỘC

CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3
Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Minh Ảo Song Hoàn Xà Hài
Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển Minh Ảo Độc Yết Chỉ Hoàn
Chú Phược Phá Giáp Đầu Hoàn U Lung Thanh Ngô Triền Yêu Chú Phược U Ảo Chỉ Hoàn
- - Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
 

💠 NGA MI

CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3
Vô Gian Thanh Phong Truy Y Vô Gian Phất Vân Ti Đái Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Vô Ma Ma Ni Quán Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn
Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối - Vô Trần Từ Bi Ngọc Ban Chỉ

 

💠 THUÝ YÊN

CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3
Tê Hoàng Tuệ Tâm Kinh Sa Y Bích Hải Hồng Lăng Ba Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
Tê Hoàng Băng Tuyết Bạch Vân Thúc Đái - Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
- - Bích Hải Khiên Tế Chỉ Hoàn

 

💠 CÁI BANG

CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Định Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái - Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ
Địch Khái Cửu Đại Cái Y - -

 

💠 THIÊN NHẪN

CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp Ma Sát Vân Long Thổ Châu Giới
Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội - Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
Ma Hoàng Kim Giáp Khôi - Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa - -
Ma Hoàng Khê Cốc Thúc Yêu Đái - -

 

💠 VÕ ĐANG

CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3
Lăng Nhạc Nội Lôi Giới Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới
Lăng Nhạc Vô Ngã Đạo Bào - Cập Phong Thanh Tùng Pháp Giới
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội - -

 

💠 CÔN LÔN

CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3
Sương Tinh Ngạo Thiên Đạo Bào Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái Sương Tinh Phong Bạo Chỉ Hoàn
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm Đái Vụ Ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi Giới
Vụ Ảo Bắc Minh Đạo Quán
Vụ Ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoa
Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù
- - Vụ Ảo Thúc Tâm Chỉ Hoàn
- - Vụ Ảo Ki Bán Phù Chú

 

💠 THUỘC TÍNH TRANG BỊ

TÊN TRANG BỊ HÌNH ẢNH
Mộng Long Đạt Ma Tăng Hài
(đã cập nhật mới)

 

👉 Các trang bị HKMP sẽ giữ nguyên bản VNG, chi tiết xem tại đây

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!