MÁY CHỦ MỚI TUYẾT SƠN

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

CHIẾN THẦN TỐNG KIM

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

BANG HỘI TRANH ĐOẠT

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

HÀO KIỆT XƯNG VƯƠNG 120

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

[Hỏa Sơn] Trống Khải Hoàn

Ngày đăng: 28.07.2022

Trống Khải Hoàn – bảo vật được tương truyền bấy lâu của các Bang hội thời lập quốc. Nay tái xuất hiện tại khắp chốn, chỉ cần tiếng trống cất lên sự khích lệ được tăng cao độ cho các binh sĩ, thắt chặt thêm tình huynh đệ trong Bang hội.

Tiếng Trống Khải Hoàn

Thông tin Chi tiết
Nguồn gốc

Sử dụng Quả Hoàng Kim sẽ nhận được 01 mảnh Trống, mang đến NPC Lễ Quan để ghép thành Trống Khải Hoàn

Bán tại NPC Lễ Quan vào thứ 7, chủ nhật

– Giá 2.000 vạn/trống

NPC liên quan Lễ Quan tại các bản đồ
Công thức 03 mảnh Trống + 500 vạn = 01 Trống Khải Hoàn
Sử dụng Chỉ Bang chủ, Trưởng lão mới có thể triệu hồi Trống Khải Hoàn tại bản đồ Nam Nhạc Trấn
Điều kiện Thành viên Bang hội đạt cấp 90 trở lên
Phần thưởng Mỗi 05 giây, các thành viên Bang hội đứng xung quanh sẽ nhận từ 200.000 đến 400.000 EXP. Tối đa 100.000.000 EXP/ngày