[HOT] Big Update Tháng 3

2023-02-28


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Thời gian cập nhật: Sau bảo trì ngày 01/03

🌋 Máy chủ Hỏa Sơn

Thông tin Nội dung chi tiết
Sự Kiện Khai mở sự kiện Quốc Sắc Thiên Hương
Khai mở sự kiện Hộp Trang Sức
Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 3
Liên Đấu

Hình thức: Song Đấu Tự Do
Thời gian: Từ ngày 08/03 đến ngày 28/03
Yêu cầu đẳng cấp 105 trở lên được tham gia

Ngoài điểm vinh dự, đội xếp hạng còn nhận thêm
Hạng 1: 01 Bảo Rương Chí Tôn (ngẫu nhiên)
Hạng 2: 01 Bộ Trang Bị Hắc Hoá (6 dòng)
Hạng 3: 01 Bộ Trang Bị Bạch Linh (6 dòng)
Khai Mở Bảo Tàng Viêm Đế
Cập Nhật Phần Thưởng Chiến trường Tống Kim
Boss Đại Hoàng Kim
Boss Kim Quang Tướng Quân
Boss Duy Ngã Độc Tôn
Tranh Đoạt Hải Tặc
Loạn Chiến Giang Hồ
Nội Dung Khác Update tỉ lệ Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái
Tắt bày bán tại một số thành. Chỉ còn lại Phượng Tường, Tương Dương, Biện Kinh
Đóng bản đồ Sa Mạc Sahara, Hắc Sa ĐỘng

⛰ Máy chủ Phong Sơn

Thông tin Nội dung chi tiết
Sự Kiện Khai mở sự kiện Quốc Sắc Thiên Hương
Khai mở sự kiện Song Khuyên
Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 3
Liên Đấu

Hình thức: Đơn Đấu Tự Do
Thời gian: Từ ngày 08/03 đến ngày 28/03
Yêu cầu đẳng cấp 95 trở lên được tham gia

Ngoài điểm vinh dự, đội xếp hạng còn nhận thêm
Hạng 1: 01 Tín Vật Môn Phái + 01 Đại Thành Bí Kíp 120 + 01 Ngũ Hành Ấn Sơ (vĩnh viễn)
Hạng 2: 01 Tín Vật Môn Phái + 01 Đại Thành Bí Kíp 120
Hạng 3: 01 Tín Vật Môn Phái + 01 Ngũ Hành Ấn Sơ (vĩnh viễn)

Cập nhật cửa hàng điểm vinh dự

Khai Mở Nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
Thương Nhân Tây Vực
Trùng luyện trang bị An Bang, Định Quốc, Hiệp Cốt, Nhu Tình
Mở bán Chìa Khoá Bạc tại Bảo Vật
NPC Thợ Rèn Hoàng Kim mở bán Ngũ Hành Kì Thạch
NPC Thợ Rèn Hoàng Kim mở nâng cấp Ngũ Hành Ấn Trung
NPC Thợ Rèn Hoàng Kim mở ghép Đế Phẩm Thiên Sơn, sử dụng đạt cấp 115
Thiên Sơn Tuyết Liên Sử dụng đạt cấp 109
Cập Nhật Phần Thưởng

Nhiệm vụ Dã Tẩu
x3 EXP hoàn thành nhiệm vụ từ cấp 90
x4 EXP hoàn thành nhiệm vụ từ cấp 110
Hoàn thành 20 nhiệm vụ không huỷ: 5.000.000 EXP + Mộc Bảo Rương
Hoàn thành 30 nhiệm vụ không huỷ: 10.000.000 EXP + Ngân Bảo Rương + 5 Ngọc Lục Bảo 
Tắt các mốc thưởng cấp 50 đến 80

Võ Lâm Lệnh
Hoàn thành nhiệm vụ ngày nhận: 10.000.000 EXP + 1 Nến May Mắn + 1 Ngân Bảo Rương + 10 Ngọc Lục Bảo

Trống Khải Hoàn
Phong Lăng Độ
Nguyệt Ca Đảo
Loạn Chiến Giang Hồ
Boss Tiểu Hoàng Kim
Boss Đại Hoàng Kim
Boss Dương Đỉnh Thiên
Chiến trường Tống Kim

Đêm Huy Hoàng
Quả Huy Hoàng Cao tăng lên 10.000.000 EXP/quả
Quả Hoàng Kim tăng lên 50.000.000 EXP/quả

Nội Dung Khác Cập nhật cửa hàng Thương Nhân Tây Vực
Ghép Chân Đơn 120 tại NPC Thợ Rèn Thần Bí giảm còn 200 vạn
Cân bằng môn phái Thiên Nhân Đao, Thiếu Lâm Đao
Tắt bày bán tại một số thành. Chỉ còn lại Phượng Tường, Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
Đóng bản đồ Địa Hoàng Sơn, Tuyết Sơn Bắc

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.


BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!