MÁY CHỦ MỚI TUYẾT SƠN

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

CHIẾN THẦN TỐNG KIM

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

BANG HỘI TRANH ĐOẠT

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

HÀO KIỆT XƯNG VƯƠNG 120

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

[HOT] Big Update Tháng 9

Ngày đăng: 31.08.2022

Chào tháng 9 cùng ngày lễ Quốc khánh 2/9, JX Tiếu Ngạo mang đến cho quý nhân sĩ bản cập nhật mới gồm nhiều nội dung hấp dẫn để tất cả nhân sĩ cùng tham gia trải nghiệm, hứa hẹn nhiều điều thú vị.

Thời gian cập nhật: sau bảo trì ngày 2/9

🔥 Máy chủ Tuyết Sơn

Thông tin Nội dung chi tiết
Sự Kiện Tháng 9
Khai mở sự kiện Nam Quốc Sơn Hà
📌 https://tinyurl.com/TuyetSon-NamQuocSonHa
Khai mở sự kiện Đại Pháo Đăng Sơn
📌 https://tinyurl.com/TuyetSon-DaiPhaoDangSon
Danh sách trang bị Bảo Rương Trấn Phái (19 món)
– Trang bị HKMP được trùng luyện tại Thợ Rèn Lâm An
📌 https://jxtieungao.net/hkmp-tran-phai-chi-chu-vo-thuong-chi-ton/
Đua Top Bang Hội Khởi động Đua Top Bang Hội lần 5
📌 https://tinyurl.com/JXTieuNgao-DuaTopBangHoiT9
Đại Hội Anh Hùng Khai mở tính năng Đại Hội Anh Hùng (lộ trình trong tháng)
Liên Đấu Tháng 9
Hình thức: Đơn Đấu Tự Do
Thời gian diễn ra: từ ngày 08/9 đến ngày 28/9
Yêu cầu đẳng cấp 110 trở lên được tham gia
Ngoài phần thưởng điểm vinh dự, đội TOP còn nhận thêm:
Hạng 1: 2.000 KNB, 01 Bạch Chân Đơn
Hạng 2: 1.000 KNB, 01 Bạch Chân Đơn
Hạng 3: 500 KNB, 01 Bạch Chân Đơn
Giảm giá lệnh bài chuyển giới, các loại ấn trung
Update phần thưởng
các tính năng
Dã Tẩu thay mốc Rương Mộc thành Rương Đồng
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-DaTau
Chiến trường Tống Kim
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-TongKimCaoCap
Boss Tứ Linh Hội Tụ
– Biến mất lúc 20h00 nếu chưa bị tiêu diệt (để kịp CTC)
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-BossTuLinh
Boss Duy Ngã Độc Tôn
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-BossDuyNgaDocTon
Trống Khải Hoàn (giảm còn 1 trống)
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-NguHanhTran
Loạn Chiến Giang Hồ
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-LoanChien
Phong Lăng Độ – Rương Hải Tặc
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-PhongLangDo
Cửa hàng Thương Nhân Tây Vực
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-ThuongNhanTayVuc
Cân bằng dame các phái Võ Đang Quyền, Cái Bang Rồng, Thiên Nhẫn Đao, Đường Môn Tụ Tiễn

🔥 Máy chủ Hỏa Sơn

Thông tin Nội dung chi tiết
Sự Kiện Tháng 9
Khai mở sự kiện Nam Quốc Sơn Hà
📌 https://tinyurl.com/HoaSon-NamQuocSonHa
Khai mở sự kiện Đại Pháo Đăng Sơn
📌 https://tinyurl.com/HoaSon-DaiPhaoDangSon
Khai mở sự kiện Thanh Danh Thước Khởi
📌 https://tinyurl.com/HoaSon-ThanhDanhThuocKhoi
Đua Top Bang Hội Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 9
📌 https://tinyurl.com/JXTieuNgao-DuaTopBangHoiT9
Liên Đấu Tháng 9
Hình thức: Tam Đấu Tự Do
Thời gian diễn ra: từ ngày 08/9 đến ngày 28/9
Yêu cầu đẳng cấp 100 trở lên được tham gia
Ngoài phần thưởng điểm vinh dự, đội TOP còn nhận thêm:
Hạng 1: 3.000 KNB
Hạng 2: 2.000 KNB
Hạng 3: 1.000 KNB
Update cửa hàng điểm vinh dự
Khai mở tính năng
Khai mở Câu Cá Dương Châu
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/HoaSon-CauCa
Khai mở Nhiệm Vụ Vượt Ải
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/HoaSon-VuotAi
Khai mở Nhiệm Vụ Võ Lâm Minh Chủ
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/HoaSon-NhiemVuVLMC
Ghép Chân Đơn 120 tại NPC Thợ Rèn Lâm An
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/JXTieuNgao-TongHopVatPhamHot
Cập nhật tính năng hoán binh tại NPC Thợ Rèn Hoàng Kim
Update phần thưởng
các tính năng
Chiến trường Tống Kim
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/HoaSon-TongKimCaoCap
Nguyệt Ca Đảo
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/HoaSon-NguyetCaDao
Boss Đại Hoàng Kim
– Đường Bất Nhiệm xuất hiện tại Phong Lăng Độ
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/HoaSon-BossDaiHK
Phong Lăng Độ
– Tắt các boss Đại Thủy Tặc đặc biệt tại bến 2 PLĐ (chuyến thuyền sóng gió 20h00 và Rương Hải Tặc vẫn xuất hiện)
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/HoaSon-PhongLangDo
Đêm Huy Hoàng
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/HoaSon-DemHuyHoang
Võ Lâm Lệnh
📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/HoaSon-VoLamLenh
Nội dung khác
Update cửa hàng Quan Thủ Khố thành Tương Dương
Cân bằng dame phái Thiên Nhẫn Đao, Nga Mi Kiếm
Đóng bản đồ Tuyết Sơn Bắc – Hang Sơn Đoòng

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!