MÁY CHỦ MỚI TUYẾT SƠN

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

CHIẾN THẦN TỐNG KIM

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

BANG HỘI TRANH ĐOẠT

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

HÀO KIỆT XƯNG VƯƠNG 120

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

[HOT] Sáp Nhập Máy Chủ Ưu Đàm – Thiên Điểu Ngày 02/06/2022

Ngày đăng: 02.06.2022

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm tạo cơ hội giao lưu học hỏi tinh hoa võ học cũng như các trận thư hùng rực lửa cho các anh hùng và đại bang hội tham gia tại JX Tiếu Ngạo. BQT sẽ chính thức tiến hành sáp nhật máy chủ Ưu Đàm và Thiên Điểu vào ngày 02/06/2022.

⚜️ Thông tin chung

Nội dung Chi tiết
Thời gian sáp nhập Lúc 00h00 ngày 02/06
Nhận hỗ trợ trước sáp nhập Sau bảo trì ngày 30/05 đến 00h00 ngày 02/06
Nhận hỗ trợ sau sáp nhập Sau bảo trì ngày 02/06
Website sau sáp nhập http://jxtieungao.net/
Fanpage chính thức JX Tiếu Ngạo
Group trao đổi sau sáp nhập Cộng đồng JX Tiếu Ngạo

⚜️ Hỗ trợ sau khi sáp nhập

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Sau bảo trì ngày 02/06
Nơi nhận NPC Lễ Quan tại các thôn trấn, thành thị
Đối tượng Tất cả nhân vật
Hỗ trợ Cá Nhân 2.000.000.000 EXP (cộng dồn)
05 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (khóa)
Lưu ý Thông tin ghi nhận tại máy chủ đích trước khi sáp nhập
Bang hội đủ điều kiện sẽ do BQT xét duyệt quyết định.

(áp dụng cho bang tham gia hoạt động và trên 20 thành viên online, Bang Chủ vui lòng liên hệ fanpage)

⚜️ Nhân sĩ tại máy chủ Thiên Điểu

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Sau bảo trì ngày 30/05 đến 00h00 ngày 02/06
Nơi nhận NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại các thôn trấn
Đối tượng Tất cả nhân vật tại máy chủ Thiên Điểu
Hỗ trợ Dã Tẩu Nhân vật đạt đủ 2 điều kiện như sau:

– Nhân vật đạt cấp 110 trở lên
– Nhân vật đã hoàn thành 1.000 nhiệm vụ Dã Tẩu trở lên

Mức hỗ trợ:

– Tăng 2.000 nhiệm vụ Dã Tẩu

Nhân vật đạt cấp từ 110 đến cấp 124

– Tăng 15 level

Nhân vật đạt cấp từ 125 đến cấp 129

– Tăng 30 level
– 05 Chân Đơn Kỹ Năng 120
– 03 Võ Lâm Mật Tịch
– 03 Tẩy Tủy Kinh

Nhân vật đạt cấp từ 130 đến cấp 134

– Tăng 28 level
– 01 Đại Thành Bí Kíp 120
– 05 Võ Lâm Mật Tịch
– 05 Tẩy Tủy Kinh
– 01 Lễ bao Tương Phùng

Nhân vật đạt cấp từ 135 đến cấp 139

– Tăng 27 level
– 01 Bảo rương HKMP (khóa)
– 01 Đại Thành Bí Kíp 120
– 10 Võ Lâm Mật Tịch
– 10 Tẩy Tủy Kinh
– 01 Lễ bao Tương Phùng
Nhân vật đạt cấp 140 trở lên
– Tăng 25 level
– 01 Bảo rương HKMP (khóa)
– 01 Đại Thành Bí Kíp 120
– 15 Võ Lâm Mật Tịch
– 15 Tẩy Tủy Kinh
– 01 Lễ bao Tương Phùng
Lưu ý
Yêu cầu nhận cấp (level) trước khi nhận Dã Tẩu
Bảo rương HKMP khóa, không thể giao dịch
Mỗi nhân vật chỉ được nhận 01 lần duy nhất và khi nhận sẽ làm tròn cấp độ của mình.

Ví dụ: Đẳng cấp 100 – 80% khi nhận hỗ trợ 5 cấp sẽ được làm tròn là 105 – 0%. Quý nhân sĩ cần lưu ý số EXP trước khi nhận.

Lễ bao Tương Phùng hạn sử dụng đến 00h00 ngày 02/06

Sử dụng sẽ nhận được một trong các bộ:

– Bộ trang bị An Bang
– Bộ trang bị Định Quốc
– Bộ trang bị Nhu Tình

Bộ trang bị có hạn sử dụng 60 ngày

Tất cả vật phẩm hỗ trợ cho cá nhân, Bang hội đều có hạn sử dụng đến 00h00 ngày 02/06

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian 12h00 ngày 30/05 đến 00h00 ngày 02/06
Nơi nhận Fanpage JX Tiếu Ngạo
Đối tượng Bang hội đang hoạt động tại Thiên Điểu
Chi tiết – 10 Bảo rương HKMP
– 03 Bảo rương Kim Quang
– 10 Đại Thành Bí Kíp 120
– 100 Võ Lâm Mật Tịch
– 100 Tẩy Tủy Kinh
– 10 Lễ bao Tương Phùng
– 03 Tín Vật Môn Phái
– 10 Thiên Sơn Tuyết Liên
– 500 Sát Thủ Lệnh
Lưu ý Tất cả vật phẩm hỗ trợ cho cá nhân, Bang hội đều có hạn sử dụng đến 00h00 ngày 02/06

⚜️ Nhân sĩ tại máy chủ Ưu Đàm

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian 00h00 ngày 30/05 đến 00h00 ngày 02/06
Nơi nhận NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại các thôn trấn
Đối tượng Tất cả nhân vật tại máy chủ Ưu Đàm

Nhân vật đạt cấp từ 130 đến cấp 139

– Tăng: 5 level

Nhân vật đạt cấp từ 140 đến cấp 149

– Tăng: 4 level

Nhân vật đạt cấp từ 150 đến cấp 159

– Tăng: 3 level
Nhân vật đạt cấp từ 160 đến cấp 169 – Tăng: 2 level
Nhân vật đạt cấp từ 170 trở lên – Nhận 5.000.000.000 EXP
Lưu ý

Hỗ trợ đẳng cấp, mỗi nhân vật chỉ được nhận 01 lần duy nhất và khi nhận sẽ làm tròn cấp độ của mình.

Ví dụ: Đẳng cấp 100 – 80% khi nhận hỗ trợ 5 cấp sẽ được làm tròn là 105 – 0%. Nhân sĩ cần lưu ý số EXP trước khi nhận.

Tất cả vật phẩm hỗ trợ cho cá nhân, Bang hội đều có hạn sử dụng đến 00h00 ngày 02/06

⚜️ Một số thông tin cần lưu ý

Nội dung Chi tiết
Vật phẩm hỗ trợ Tất cả vật phẩm hỗ trợ cho cá nhân, Bang hội đều có hạn sử dụng đến 00h00 ngày 02/06
Nhận hỗ trợ Việc hỗ trợ được thống kê và tính toán dựa theo số liệu mặt bằng chung của 2 server nhằm cân bằng hợp lý, cho các nhân sĩ đều có thể tham gia chơi được.
Nhận hỗ trợ tại server đang tham gia trước khi sáp nhập, kết thúc hỗ trợ vào lúc 00h00 ngày 02/06
Nhận hỗ trợ Dã Tẩu Lưu ý khi nhận hỗ trợ Dã Tẩu: không làm full nhiệm vụ trong ngày, các mốc từ 1 đến 3000 sẽ không có thưởng.

Lưu ý quan trọng nếu làm hết nhiệm vụ trong ngày và nhận hỗ trợ sẽ xảy ra lỗi Dã Tẩu nhân vật, các trường hợp như trên BQT sẽ không giải quyết hỗ trợ.

Phúc lợi thưởng Vui lòng rút điểm Liên Đấu, Tống Kim và các loai thưởng hiện có. Khi sáp nhập máy chủ hệ thống sẽ reset về 0.
Sau sáp nhập
Mốc Dã Tẩu sẽ áp dụng theo server Ưu Đàm. Các mốc Dã Tẩu từ 1 đến 3.000 tại Thiên Điểu sẽ không có thưởng.
Áp dụng theo Tổng Hợp Tính Năng Hoạt Động Ưu Đàm
Sau khi sáp nhật server, 7 thành thị sẽ trở về trạng thái vô hệ. Sẽ giải tán tất cả các bang hội hiện có, cần đăng ký mới để tham gia Công Thành Chiến.
Giới hạn Bang hội 120 thành viên/Bang
Giới hạn 4 Acc/PC – 8 Acc/IP

⚜️ Chuỗi sự kiện sau sáp nhập

1. Đua TOP Bang Hội – Anh Hùng Lệnh tháng 06/2022

Nội dung Chi tiết
Thời gian từ ngày 02/06 đến 23h59 ngày 30/06

Điều kiện

Yêu cầu 3.000 Anh Hùng Lệnh là điều kiện cần để tham gia đua top.

Kết thúc thời gian đua top, Bang hội nộp nhiều Anh Hùng Lệnh nhất sẽ chiến thắng.

Hạng 1

05 Bảo rương HKMP

01 Ngựa Bôn Tiêu

Hạng 2

03 Bảo rương HKMP

01 Ngựa Phi Vân

Hạng 3

03 Bảo rương HKMP

2. Phần thưởng Công Thành Chiến ngày 03/06

Nội dung Phần thưởng
Điều kiện TOP 03 Bang hội có tổng điểm chiếm lĩnh các thành thị cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.
Điểm tích lũy thành thị – Tương Dương: 3 điểm
– Phượng Tường: 3 điểm
– Thành Đô: 3 điểm
– Biện Kinh: 2 điểm
– Lâm An: 2 điểm
– Dương Châu: 1 điểm
– Đại Lý: 1 điểm
Hạng 1 – 5.000 Kim Nguyên Bảo
– 01 Ngựa Bôn Tiêu
– Bộ Nhẫn Vô Danh Giới Chỉ (30 ngày)
Hạng 2 – 2.000 Kim Nguyên Bảo
– 10.000 vạn
– Bộ Nhẫn Vô Danh Giới Chỉ (14 ngày)
Hạng 3 – 2.000 Kim Nguyên Bảo
– 10.000 vạn
– Bộ Nhẫn Vô Danh Giới Chỉ (14 ngày)

3. Phần thưởng thắng trận Quốc Chiến Thiên Tử ngày 06/06

Nội dung Phần thưởng

Kết thúc trận Thiên Tử ngày 06/06

Bang hội giành chiến thắng sẽ đăng ngôi Thiên Tử và nhận được phần thưởng

– 3.000 Kim Nguyên Bảo
– 01 Bảo rương Vô Thượng Chí Tôn
– Bộ trang bị Vinh Diệu – Tinh Chuẩn (hsd 14 ngày)

4. Liên Đấu tháng 06: Song Đấu Tự Do

Nội dung Phần thưởng
Thời gian từ ngày 08/06 đến ngày 28/06
Điều kiện Yêu cầu cấp 130 trở lên được tham gia
Hạng 1 3.000 Kim Nguyên Bảo
Hạng 2 2.000 Kim Nguyên Bảo
Hạng 3 1.000 Kim Nguyên Bảo

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!