[Cụm 1 – Châu Giang] Lộ trình Máy Chủ.

14:58 28/02/2020

Lộ trình Máy Chủ Châu Giang 

Các tính năng khi tham gia sẽ nhận được lệnh bài Sát Thủ Lệnh . Sử dụng sẽ nhận đc các trang bị xanh cấp 10, option cao.

Các tính năng có thể sẽ thay đổi theo lộ trình phát triển của sever, BQT game hướng đến các tính năng cá nhân, khẳng định vị trí và giá trị nhân vật nhiều hơn qua các giải đấu 2/2 , 3/3 tổ chức hàng tuần.

Đóng Mở