Nâng Cấp Phi Vân – Bôn Tiêu

09:33 25/05/2020

Phi Vân vốn là loài chiến mã rất mực trung thành, sở hữu uy lực “cưỡi mây đạp gió” di chuyển thần thần tốc, mang đến sự dũng mãnh với nguồn thần lực dồi dào giúp chủ nhân của chúng tung hoành ngang dọc chiến trường chiến thắng vạn trận, tựa như “hổ mọc thêm cánh”!

Tuy nhiên, đã từ rất lâu loài chiến mã này ít người thuần hóa được chúng bởi công thức đã bị thất truyền. Nay đột nhiên có lời tương truyền Thuần Hóa Mã Đại Sư tại Nam Nhạc Trấn đã tìm ra bí phổ để thuần hóa chiến mã Phi Vân, hãy nhanh chóng lên đường tầm phổ!

🔰 Ghép Ngựa Phi Vân

 💥 Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày
 • Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên tại tất cả máy chủ.
 • Lưu ý: Trống 2×6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 💥 Công thức

 • Nhận được ngẫu nhiên các nguyên liệu khi tham gia tính năng
 • Mang nguyên liệu đến NPC Thuần Hóa Mã Đại Sư để tiến hành thuần hóa theo công thức:
 • Mỗi loại nguyên liệu 01 cái + 1.000 Vạn = ngẫu nhiên nhận ngựa Phi Vân

📌  Lưu ý:

 • Thuần hóa thất bại: Mất tất cả nguyên liệu.
 • Thuần hóa thành công: Tiêu hao nguyên liệu + tiền vạn.

🔰 Ghép Ngựa Bôn Tiêu:

Bôn Tiêu Thần Mã vốn là loài chiến mã rất mực trung thành, sở hữu uy lực “cưỡi mây đạp gió” di chuyển thần thần tốc, mang đến sự dũng mãnh với nguồn thần lực dồi dào giúp chủ nhân của chúng tung hoành ngang dọc chiến trường chiến thắng vạn trận, tựa như “hổ mọc thêm cánh”!

Tuy nhiên, đã từ rất lâu loài chiến mã này ít người thuần hóa được chúng bởi công thức đã bị thất truyền. Nay đột nhiên có lời tương truyền Thuần Hóa Mã Đại Sư tại Tương Dương đã tìm ra bí phổ để thuần hóa chiến mã Bôn Tiêu, hãy nhanh chóng lên đường tầm phổ!

🔰 Cách 1:

 💥 Công thức

 • Nhận được ngẫu nhiên các nguyên liệu khi tham gia tính năng
 • Mang nguyên liệu đến NPC Thuần Hóa Mã Đại Sư để tiến hành thuần hóa theo công thức:
 • Mỗi loại nguyên liệu 01 cái + 1.000 Vạn + Phi Vân Thần Mã = ngẫu nhiên nhận ngựa Bôn Tiêu Thần Mã

🔰Cách 2:

 💥 Công thức

 • Mua Chiến Hồn Bôn Tiêu tại KTC giá 70x
 • Mang nguyên liệu đến NPC Bạch Mã Ôn để tiến hành thuần hóa theo công thức:
 • Bỏ Chiến Hồn Bôn Tiêu vào ô dung luyện, Tối đa được bỏ 20 Chiến Hồn Bôn Tiêu

 📌 Lưu ý:

 • Thuần hóa thất bại: Mất tất cả nguyên liệu.
 • Thuần hóa thành công: Tiêu hao nguyên liệu + tiền vạn.

▬▬▬▬▬▬▬ ☯️ ▬▬▬▬▬▬▬

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game VLTK Công Thành Chiến, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh : 
https://www.facebook.com/jxtieungao.net
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game : https://www.facebook.com/groups/913634458989611/

Đóng Mở