[Cụm 1 – Châu Giang] Nhiệm Vụ Dã Tẩu

15:26 04/03/2020

Chuỗi nhiệm vụ huyền thoại từng làm nên tên tuổi của dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ không chỉ cung cấp cho nhân sĩ nhiều phần thưởng hấp dẫn quý giá mà còn mang lại nhiều khoảnh khắc phiêu bạt khó quên cùng bằng hữu giang hồ.

Giới hạn nhiệm vụ : 35 lần / ngày.

Giới hạn cấp độ : 50 trở lên.

Điểm kinh nghiệm x2 mặc định VNG.

Hoàn thành nhiệm vụ không hủy : 

Lever 50 đến 89 hoàn thành 10 nhiệm vụ nhận đc 2.000.000 EXP

Lever 50 đến 89 hoàn thành 20 nhiệm vụ nhận đc 5.000.000 EXP

Lever 90 trở lên hoàn thành  20 nhiệm vụ nhận đc 10.000.000 EXP

Lever 90 trở lên hoàn thành  30 nhiệm vụ không hủy nhận đc 5 tiền đồng.

Lever 90 hoàn thành 35 nhiệm vụ không hủy trong ngày nhận thưởng:

 10.000.000 EXP + 1 tiểu hồng bao  + 1 Rương Mộc (s1)

Mở tiểu hồng bao ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:

 • Tiền vạn random 1 đến 30 vạn
 • Phúc Duyên
 • Túi Danh Vọng
 • Tiên Thảo Lộ 1h
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Lễ Bao Bí Kíp
 • Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Hoàn thành nhiệm vụ đến số lượng nhất định, nhân sĩ có thể nhận các phần thưởng bên dưới.
 • Hằng ngày quý nhân sĩ có thể sử dụng ” lệnh bài hoàn thành dã tẫu ” có bán tại KTC để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Lưu ý: Điểm kinh nghiệm nhận dược Không cộng dồn.
Mốc Nhiệm Vụ Phần Thưởng
100 Tiên Thảo Lộ 1h
200 Thiên Sơn Bảo Lộ
300 Quế Hoa Tửu
400 Thủy Tinh
500 Tinh Hồng Bảo Thạch
1000 Đại Thành Bí Kíp 9x
1500 Võ Lâm Mật Tịch
2000 Cẩm Nang Định Quốc
3000 Cẩm Nang An Bang
4000 Đại Thành Bí Kíp 120
5000 Cẩm Nang An Bang
6000 Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái
7000 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
8000 Càn Khôn Song Tuyệt Bội
9000 Vạn Lý Chân Đơn
10.000 Thần Công Tái Tạo Đơn
11.000 Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái
12.000 Lễ Bao Chiếm Tâm Tôn Giả
13.000 Các phần thưởng cực kì giá trị…

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game VLTK Công Thành Chiến, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh : 
https://www.facebook.com/jxtieungao.net
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game : https://www.facebook.com/groups/913634458989611/

Đóng Mở