abc

[ S1 – Châu Giang] Boss Vô Danh Tướng Quân

Đại Boss Vô Danh Tướng Quân luôn là mục tiêu tìm kiếm của nhân sĩ võ lâm khắp chốn, bởi khi anh hùng nào tiêu diệt được sẽ giúp kinh mạch được đã thông từ đó lãnh ngộ tuyệt học đạt đến cảnh giới thượng thừa không ai sánh kịp và còn nhận được vô số kỳ trân dị bảo khác.

Hãy cùng tầm ngay các mảnh Kim Quang Thạch, Kim Quang Thần Bí Bảo Rương & Kim Quang Lệnh để đoạt lấy cơ hội sở hữu các trang bị Kim Quang uy trấn thiên hạ hiếm có tại JX Tiếu Ngạo

⌛ Chi tiết

  • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 01/06/2020

  • Thời gian xuất hiện Boss: 20h30 các ngày thứ 2, 3, 5, 7

  • Thời gian tồn tại Boss: Biến mất khi bị tiêu diệt hoặc sau 30phút

Phần thưởng rơi từ Boss:

Phần thưởng cố địnhPhần thưởng ngẫu nhiên
10 Sát Thủ Lệnh  Bảo rương Hoàng Kim Môn Phái
50 Kim Nguyên Bảo
5 rương Mảnh Hoàng Kim  Bảo rương Kim Quang
1 Trấn Phái Linh Đơn
1 Trấn Phái Linh Dược  Kết thúc 30.000.000 EXP
Xung quanh 20.000.000 EXP

  Chú ý: Mở rương Kim Quang, rương Hoàng Kim Môn Phái cần chìa khóa bán tại Kỳ Trân Các   Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.   BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!

Top