abc

[S2 Trường Giang] Công Thành Chiến – Quốc Chiến Thiên Tử

👉 Thời gian báo danh: 18h00 – 19h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.

👉Điều kiện báo danh: Chỉ Bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Xa Phu Công Thành tại thất đại thành thị. Khi báo danh mang theo 1k vạn trong hành trang Đến 20h00 cùng ngày thì các thành viên trong bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Xa Phu Công Thành.

⭐️ Thất Thành Đại Chiến: 20h30 – 21h30.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là unknown.png

📌 Lưu ý:

 • Nhân vật vào bang dưới 24h00 (1 ngày) sẽ không thể tham gia Thất Thành Đại Chiến.
 • Bang hội đã Chiếm Thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến.
 • Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó.
 • Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu (nhân sĩ khác bang có thể đánh nhau không phân biệt màu bang).
 • Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc TK và các vật phẩm truyền tống.
 • Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa phu công thành.
 • Khi vào chiến trường nhân sĩ có 3 giây bất tử.

 • Các nhân sĩ trong chiến trường có thể nhận được điểm tích lũy.
 • Sau khi kết thúc Thất Thành Đại Chiến, nhân sĩ thuộc bang chiếm được thành có thể nhận được phần thưởng Công Thành Chiến Lễ Bao tại NPC Xa Phu Công Thành nếu đạt 35 điểm tích lũy.

 • Khi nhân vật “về thành dưỡng sức” sẽ truyền tống về nơi vừa mới lưu rương.
 • Bổ sung các dòng chọn để truyền tống đến 7 bản đồ trong chiến trường vào vật phẩm Thần Hành Phù 

🔰 Vật phẩm liên quan:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là unknown.png

 • Khi online liên tục 1 phút trong chiến trường sẽ nhận được 1 điểm tích lũy.
 • Phần thưởng chiếm/thủ thành thành công sẽ khác nhau tùy thành.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là unknown.png

 • Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.
 • Phần thưởng này chỉ có bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành. Tổng số thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.
 • Hành trang còn ít nhất 1 ô trống mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi lần nhận thưởng bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao.

💥 Quy tắc chiếm thành và Long Trụ

 • Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là unknown.png

 • Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.
 • Long Trụ trong vòng 30 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).

 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó.
 • Lưu ý: 1 bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.

🔰 Thiên Tử:

Vào lúc 21h00 ngày Thứ 2 hàng tuần sẽ diễn ra Quốc Chiến Tống Kim. Bang chiếm Lâm An và Biện Kinh sẽ tham chiến để quyết định Quốc Chủ nào sẽ đăng cơ Thiên Tử tại Nội Các Thượng Thư. Và đây chính là Thiên Tử Quốc Chiến – tính năng của Võ Lâm Tiếu Ngạo trong năm 2020. Thân mời quý nhân sĩ tham gia và trải nghiệm trận Tống Kim nghiêng thành đổ lửa, chấn động giang hồ…

⚜️ NPC liên quan:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là unknown.png

 • Điều kiện tham gia: Nếu 2 bang hội chiếm thành Lâm An và Biện Kinh thì sẽ diễn ra trận Thiên Tử Quốc Chiến. Nếu 1 bang hội chiếm cả Lâm An và Biện Kinh sẽ chỉ có trận Tống Kim thường.
 • Thời gian: 21h00 tối Thứ Hai hàng tuần.
 • Thể thức: Như 1 trận tống kim bảo vệ nguyên soái. Bang chủ bang hội chiến thắng sẽ nhận được tư cách để Đăng Cơ Thiên Tử tại Nội Các Thượng Thư.

⚜️ Cách thức tham gia

 • Sau trận Công Thành Chiến vào Thứ 6 hàng Tuần, Bang chủ 2 Bang chiếm thành Lâm An và Biện Kinh sẽ trở thành 2 Quốc Chủ. Chiếm Lâm An sẽ thành Tống Quốc Chủ, chiếm Biện Kinh sẽ thành Kim Quốc Chủ. Nếu chiếm cả LâmAn và Biện Kinh, Bang chủ sẽ nhận được danh hiệu Tống Quốc Chủ.
  • Quốc Chủ Tống và Quốc Chủ Kim sẽ nhận danh hiệu và vòng sáng Quốc Chủ, danh hiệu và vòng sáng này sẽ hết tác dụng sau trận công thành tiếp tuần tiếp theo.
  • Quốc Chủ Tống Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Tống) và Quốc Chủ Kim Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Kim).

⚜️ Vào lúc 21h00 ngày Thứ 2 hàng tuần sẽ diễn ra Quốc Chiến Tống Kim. Bang chiếm Lâm An và Biện Kinh sẽ tham chiến để quyết định Quốc Chủ nào sẽ làm Thiên Tử. Nếu 1 Bang chiếm cả 2 thành Lâm An và Biện Kinh thì sẽ chỉ có 1 Quốc Chủ và đến thứ Hai lúc 20h00 sẽ không có trận đánh Thiên Tử mà chỉ là Tống Kim thông thường, Quốc Chủ có thể đến NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.

 • Đúng 21h00, đồng đạo có thể đến báo danh Quốc Chiến Tống Kim tại 2 NPC Mộ Binh Quan bên điểm báo danh Tống và Kim.
 • Số lượng lệnh bài Tống Kim (Lệnh bài Tống cho Quốc Chủ Tống và lệnh bài Kim cho Quốc Chủ Kim) 2 Quốc Chủ nhận được là không giới hạn và các lệnh bài đều có thời hạn sử dụng 1 ngày.
 • Chỉ có đồng đạo trong 2 Bang chiếm Biện Kinh và Lâm An có thể vào tham chiến. Đồng đạo khác muốn vào tham chiến hỗ trợ cần phải có quốc chiến lệnh bài (các Bang liên minh của 2 bang chiếm Biện Kinh và Lâm An vẫn phải dùng lệnh bài để có thể vào chiến trường).
 • Đồng đạo nhận lệnh bài phe Tống thì chỉ được vào bên Tống và ngược lại. Số lượng người báo danh tối đa mỗi bên là 50 người.
 • Trong quốc chiến Quốc chủ có thể đẩy thành viên ra khỏi chiến trường.

🎁 Phần Thưởng Thiên Tử Quốc Chiến ( Không tính tuần đầu).

*** Sự kiện đặc biệt về Công Thành Chiến – Thiên Tử máy chủ Trường Giang :

🔥 Thời gian diễn ra :

 • Trận Công Thành Chiến và Thiên Tử đầu tiên của máy chủ Trường Giang

🔥 Điều kiện tham gia:

 • Tất cả các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Trường Giang
 • Tham gia báo danh đăng ký Công Thành Chiến.

🎁 Phần thưởng:

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại Fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng. BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!  

Top