[Cụm 1 – Châu Giang] SỰ KIỆN MỪNG ĐẠI LỄ 30/4

23:28 17/04/2020

Để hưởng ứng kỷ niệm chiến thắng lịch sử giải phóng Miền Nam – Thống nhất đất nước 30/4/1975.

BQT tieungaogiangho tổ chức sự kiện “Huân Chương Độc Lập” từ ngày 20/4/2020 đến ngày 15-5-2020

Đẳng cấp yêu cầu : Lever 90

Túi Nguyên Liệu : Train quái ở các bản đồ 80 trở lên

Khuy Áo : Mở ra từ túi nguyên liệu

Vải Thô : Mở ra từ túi nguyên liệu

Cuộn Chỉ : Tham gia sự kiện ingame nhận được

 • Tống Kim  > 5000 điểm : 30 (cuộn chỉ)
 • Nhiệm vụ Dã Tẩu :  Ngẫu nhiên 1-3 (cuộn chỉ ) – hoàn thành 30 nv không liên tiếp  : 20 (cuộn chỉ)
 • Tiêu Diệt Boss Tiểu HK : 50 cuộn chỉ                       
 • Boss Đại HK : 100 cuộn chỉ
 • Trống, Độc Cô: 100 cuôn chỉ

Thuốc Nhuộm : Mua tại NPC sự kiện ( 2x/1 thuốc nhuộm )

Ghép event : NPC sự kiện tại 198/200 trung tâm Tương Dương.

 • Áo Lính Bạc Màu = Khuy áo + Vải thô + Cuộn Chỉ + 3 vạn lượng

Sử dụng Áo Lính nhận được 2.000.000 exp . Tối đa 300 vật phẩm

 • Áo Lính Trường Sơn = Khuy áo + Vải thô + Cuộn Chỉ + Thuốc Nhuộm

Sử dụng Áo Lính Trường Sơn được 4.000.000 exp. Tối đa 300 vật phẩm

 • Sử dụng Áo Lính Trường Sơn được 4.000.000 exp ( Tối đa 300c ) đồng thời nhận được ngẫu nhiên vật phẩm :

Khi sử dụng tối đa 300 Áo Lính Trường Sơn nhận được ngay 200.000.000 exp ( cộng dồn ) và ngẫu nhiên nhận thêm được : ( mốc cuối )

Và lần đầu tiên xuất hiện sự kiện đua top vật phẩm – Huân Chương Độc Lập.

Khi quý anh hùng sử dụng Áo Lính Trường Sơn sẽ ngẫu nhiên nhận được Huân Chương Độc Lập. Mang Huân Chương Độc Lập đem nộp tại NPC Sự Kiện.

Vào lúc 23h30 ngày 15/5/2020 sẽ kết thúc nộp vật phẩm và công bố anh hùng chiến thắng và trao giải. Đặc biệt có 2 danh hiệu mới nhập từ nc ngoài về =))

Tổng kết :

 • Event KV :  = 300 Khuy + 300 Vải + Cuộn Chỉ + 900v = 600.000.000 exp
 • Event Xu :  = 300 Khuy + 300 Vải + Cuộn Chỉ + 600x = 1.200.000.000 exp + 200.000.000 exp

Lưu Ý :

 • Khi thu thập đủ 100 mảnh vật phẩm quý nhân sỹ mang đến Thợ rèn thần bí tại Lâm An tọa độ 164/199 để tiến hành ghép mảnh.
 • Tín vật môn phái dùng để chuyển phái nhân vật và sử dụng tại trung tâm Ba Lăng Huyện.
 • Sau 24h00 ngày 15/05 sẽ kết thúc sự kiện và các vật phẩm event sẽ ko sử dụng đc.
Đóng Mở