MÁY CHỦ MỚI TUYẾT SƠN

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

CHIẾN THẦN TỐNG KIM

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

BANG HỘI TRANH ĐOẠT

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

HÀO KIỆT XƯNG VƯƠNG 120

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

[Thông Tin] Danh Sách Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Sự Kiện

Ngày đăng: 28.08.2022

Mỗi môn phái trên cõi võ lâm đều sở hữu những trang bị hoàng kim đặc thù riêng của môn phái mình. Khi cao thủ sở hữu được những món trang bị này, công lực sẽ tăng lên bội phần. 

Hình ảnh Thông tin chi tiết

Bảo Rương Hoàng Kim

Bên trong chứa ngẫu nhiên 01 trang bị Hoàng Kim Môn Phái

Nguồn gốc: xuất hiện tại mốc dã tẫu 8.000 và tính năng

Chìa Khóa Bạc

Dùng để mở Bảo Rương Hoàng Kim

Nguồn gốc: mua tại Bảo Vật

🛡 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái Sự Kiện

Thiếu Lâm Thiên Vương
Mộng Long Đạt Ma Tăng Hài Hám Thiên Uy Vũ Thúc Đái
Mộng Long Huyền Ti Phát Đái Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển
Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Tứ Không Giới Luật Pháp Giới Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ Hoàn
Tứ Không Tử Kim Cà Sa Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải Giáp

 

Ngũ Độc Đường Môn
Minh Ảo Độc Yết Chỉ Hoàn Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
Minh Ảo Song Hoàn Xà Hài Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn
U Lung Thanh Ngô Triền Yêu Địa Phách Khấu Tân Trạc
U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
Chú Phược Phá Giáp Đầu Hoàn Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới
Chú Phược U Ảo Chỉ Hoàn Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển Địa Phách Ngũ Hành Liên Hoàn Quán
Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp
Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội
Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội

 

Nga Mi Thúy Yên
Vô Gian Thanh Phong Truy Y Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y
Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
Vô Gian Phất Vân Ti Đái Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn Bích Hải Khiên Tế Chỉ Hoàn
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
Vô Ma Ma Ni Quán Bích Hải Hồng Lăng Ba
Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán
Vô Trần Thanh Tâm Thiện Châu  
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn  
Vô Trần Từ Bi Ngọc Ban Chỉ  
Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối  

 

Cái Bang Thiên Nhẫn
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp
Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ Ma Sát Vân Long Thổ Châu Giới
Địch Khái Cửu Đại Cái Y Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa
Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
Địch Khái Cẩu Bích Bì Hổ Uyển Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Ma Hoàng Khê Cốc Thúc Yêu Đái
Ma Thị Nghiệp Hoả U Minh Giới
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý

 

Võ Đang Côn Lôn
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới Sương Tinh Ngạo Sương Đạo Bào
Lăng Nhạc Vô Ngã Đạo Bào Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái
Lăng Nhạc Thiên Địa Hoàng Giới Sương Tinh Phong Bạo Chỉ Hoàn
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù
Cập Phong Thanh Tùng Pháp Giới Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi Giới
Cập Phong Thúy Ngọc Hoàng Bội Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm Đái
  Vụ ảo Ki Bán Phù Chú
  Vụ ảo Bắc Minh Đạo Quán
  Vụ Ảo Thúc Tâm Chỉ Hoàn
  Vụ Ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoa
Vụ Ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!