Tính Năng Loạn Chiến Giang Hồ

11:41 28/09/2020

🔰 Thời Gian & Điều Kiện Tham Gia :

💥 Dự Kiến Khai Mở : sau bảo trì ngày ../../2020

💥 Thời gian diễn ra : 22h00 hằng ngày

💥 Điều kiện tham gia : nhân sĩ cấp 100 trở lên

💥 Phí Báo Danh: Tương Dương + 30 vạn / Châu Giang + 50 vạn

💥 NPC tham gia : Loạn Chiến Giang Hồ nơi báo danh Tống Kim

💥Nội Dung :

  • Khi tham gia tính năng tất cả sẽ được đưa vào map đặc biệt để tàn sát lẫn nhau.
  • 10 Phút báo danh và chuẩn bị bước vào sẽ full máu hành trang
  • Sau 5 phút tàn sát sẽ xuất hiện Rương Kho Báu. Người nhặt được rương trong 10s là người chiến thắng.
  • Sau 5 phút, nếu không ai nhặt được tất cả sẽ bị đá ra ngoài.
  • Tiêu diệt 1 kẻ địch sẽ nhận đc 1.000.000 Exp.
  • Người bị chết sẽ rơi ra 10 bình ngũ hoa + 1 tiền đồng và “tất cả số xu có trong hành trang“.
  • Khi bị loại quý nhân sỹ sẽ nhận đc 5.000.000 exp khi kết thúc .

🎁 Phần Thưởng Sever Châu Giang:

🎁 Phần Thưởng Sever Tương Dương:

Đóng Mở