abc

Tính Năng Tàng Bảo Đồ

Giang Hồ tương truyền rằng Tàng Bảo Đồ là nơi cất giấu kho báu của phú hào đại tam thiên, nơi mak các kỳ trân dị bảo nhiều vô số kể đang chờ đợi quý nhân sỹ võ lâm.

🔰Tổng quát :

  • Áp dụng cho tất cả nhân vật tham gia Võ Lâm JX Tiếu Ngạo
  • Diễn ra vào tất cả các khung giờ trong game
  • Giám định Tàng Bảo Đồ tại NPC Phó Lôi Thư ( Long Tuyền Thôn )
  • Tiến hành tới các địa điểm được vẽ trên bản đồ
  • Thực hiện  thao tác trên Tàng Bảo Đồ nhận vô số vật phẩm quý

Hoàn thành mốc: 20,30 nhiệm vụ Dã Tẩu mõi ngày cấp 90 trở lên nhận Tàng Bảo Đồ  

 Vật phẩm NPC liên quan :

🔰 Hướng Dẫn chi tiết :

  • Hoàn thành liên tiếp chuỗi 10, 20, 30 nhiệm vụ Dã Tẩu cấp 90 trở lên nhận Tàng Bảo Đồ
  • Mang Tàng Bảo Đồ tới gặp NPC Phó Lôi Thư để giám định lại thông tin chi tiết
  • Trong mảnh Tàng Bảo Đồ đã được giám định có ghi khái quái địa điểm và chứa hình vẽ của nơi chôn giữ kho báu
  • Tìm ra địa điểm được chỉ định trên Tàng Bảo Đồ , thao tác trên vật phẩm nhận vô số phần quà quý và cơ hội thực chiến với Boss Đoạt Bảo Khố , Boss Tiểu Hoàng Kim , Boss Đại Hoàng Kim

Tên khu vực Trục tọa độ nhỏ X Trục tọa độ nhỏ Y Thuyết minh
Giang Tân Thôn 466 393 Khe suối trước Phù Dung động Giang Tân thôn
Giang Tân Thôn 431 369 Dưới cây Đào phía Tây Giang Tân thôn
Giang Tân Thôn 479 383 Dưới tảng đá phía ĐôngGiang Tân thôn
Giang Tân Thôn 444 402 Ở giữa cầu gỗ phía Nam Giang Tân thôn
Nam Nhạc trấn 183 193 Giữa mộ bia trong gò đất hoang Nam Nhạc trấn
Nam Nhạc trấn 213 191 Tảng đá lớn phía Bắc Nam Nhạc trấn
Nam Nhạc trấn 203 190 Dưới gốc cây Phong trước Thiền Viện Nam Nhạc trấn
Nam Nhạc trấn 190 191 Dưới gốc cây Phong đầu tiên Cửa Tây Nam Nhạc trấn
Nam Nhạc trấn 181 188 Dưới gốc cây lá đỏ cạnh đình phái tây Nam Nhạc trấn
Ba Lăng huyện 225 196 Bến tàu hướng Đông Ba Lăng huyện
Ba Lăng huyện 196 200 Dưới gốc cây Phong trong sân Du Cửu Châu Ba Lăng huyện
Ba Lăng huyện 201 199 Cửa vào Ba Lăng huyện
Ba Lăng huyện 183 210 Cây cầu nhỏ thứ 3 phía Nam Ba Lăng huyện
Ba Lăng huyện 224 211 Cạnh lối vào Vũ Lăng động Ba Lăng huyện
Long Tuyền thôn 222 190 Bên hồ nhỏ hướng Bắc Long Tuyền thôn
Long Tuyền thôn 208 196 Bên nấm mồ hướng Bắc Long Tuyền thôn
Long Tuyền thôn 185 191 Trước Thanh Khê động Long Tuyền thôn
Long Tuyền thôn 204 219 Giữa hai tảng đá lớn hướng Nam Long Tuyền thôn
Long Tuyền thôn 201 206 Bên cái đầm nhỏ phía trước Long Tuyền thôn
Long Tuyền thôn 200 190 Giữa hai tảng đá lớn phía Tây Long Tuyền thôn
Thạch Cổ trấn 181 181 Tòa tháp phía Tây Thạch Cổ trấn
Thạch Cổ trấn 213 185 Bên đầm hoa sen phía Bắc Thạch Cổ trấn
Thạch Cổ trấn 219 198 Dưới tường đá phía Đông Thạch Cổ trấn
Thạch Cổ trấn 218 220 Bên Khe suối phía Nam Thạch Cổ trấn
Thạch Cổ trấn 175 207 Bờ hồ phía Tây Thạch Cổ trấn
Thạch Cổ trấn 180 190 Trước Vô Danh động phía Tây Thạch Cổ trấn
Đạo Hương thôn 207 178 Bên đầm nhỏ phía Bắc Đạo Hương thôn
Đạo Hương thôn 181 185 Trên cầu nhỏ phía Bắc Đạo Hương thôn
Đạo Hương thôn 186 198 Trên Tàn Tháp phía Tây Đạo Hương thôn
Đạo Hương thôn 227 196 Dưới Thanh Thạch ở cửa phía Đông Đạo Hương thôn
Đạo Hương thôn 208 185 Gần Võ Sư hướng Bắc Đạo Hương thôn
Vĩnh Lạc trấn 217 223 Giữa rừng tháp phía Đông Vĩnh Lạc trấn
Vĩnh Lạc trấn 181 216 Tảng đá phái nam Vĩnh Lạc trấn
Vĩnh Lạc trấn 184 209 Trước Băng Hà động phía Nam Vĩnh Lạc trấn
Vĩnh Lạc trấn 188 190 Trước Tàn Tháp hướng Bắc Vĩnh Lạc trấn
Vĩnh Lạc trấn 226 215 Giữa Loạn Thạch Cương hướng Đông Vĩnh Lạc trấn
Chu Tiên trấn 226 187 Hồ hoa sen hướng Bắc Chu Tiên trấn
Chu Tiên trấn 236 207 Dưới Tàn tháp hướng Đông Chu Tiên trấn
Chu Tiên trấn 231 209 Phi Thiên động hướng Đông Chu Tiên trấn
Chu Tiên trấn 194 202 Dưới bảng hiệu trước Chu Tiên trấn
Chu Tiên trấn 169 202 Bên Đầm nhỏ hướng Tây Chu Tiên trấn
Chu Tiên trấn 184 195 Đoạn cuối khe suối nhỏ hướng Tây Chu Tiên trấn
Chu Tiên trấn 207 189 Bên hồ hoa sen Chu Tiên trấn
Chu Tiên trấn 215 180 Trước Miếu cũ hướng Bắc Chu Tiên trấn
Chu Tiên trấn 223 183 Trên đình bên hồ hoa sen hướng Bắc Chu Tiên trấn
Hoa Sơn 307 237 Trước hồ nước đục  Hoa Sơn
Hoa Sơn phái 153 203 Giữa hồ hoa sen Hoa Sơn phái
Hoa Sơn phái 160 178 Trước đỉnh Ngọc Nữ  Hoa Sơn phái
Hoa Sơn phái 157 185 Trước đỉnh Liên Hoa Hoa Sơn phái
Hoa Sơn phái 180 205 Trước đỉnh Lạc Nhạn Hoa Sơn phái
Hoa Sơn phái 197 198 Trước đỉnh Triều Dương Hoa Sơn phái
Kiếm Các Trung Nguyên 213 199 Gần cửa Thiên Tâm động Kiếm Các Trung Nguyên
Kiếm Các Trung Nguyên 211 201 Gần cửa Thiên Tâm động Kiếm Các Trung Nguyên
Kiếm Các Trung Nguyên 208 170 Gần cửa Tỏa Vân động Kiếm Các Trung Nguyên
Kiếm Các Trung Nguyên 210 172 Gần cửa Tỏa Vân động Kiếm Các Trung Nguyên
Kiếm Các Trung Nguyên 208 169 Gần cửa Tỏa Vân động Kiếm Các Trung Nguyên
Thanh Thành Sơn 358 226 Gần nơi ngắm trăng hướng Bắc Thanh Thành Sơn
Thanh Thành Sơn 360 228 Gần nơi ngắm trăng hướng Bắc Thanh Thành Sơn
Thanh Thành Sơn 359 230 Gần nơi ngắm trăng hướng Bắc Thanh Thành Sơn
Điểm Thương sơn 169 157 Gần dốc gần nhất của Điểm Thương động
Điểm Thương sơn 171 156 Gần dốc gần nhất của Điểm Thương động
Điểm Thương sơn 174 158 Gần dốc gần nhất của Điểm Thương động
Phục Ngưu sơn  209 215 Dưới Tiểu Thach Tháp thứ hai Phục Ngưu sơn 
Phục Ngưu sơn  208 214 Dưới Tiểu Thach Tháp thứ hai Phục Ngưu sơn 
Phục Ngưu sơn  208 216 Dưới Tiểu Thach Tháp thứ hai Phục Ngưu sơn 
Thục Cương sơn 210 195 Dưới tảng đá lớn thứ 1 Thục Cương sơn
Thục Cương sơn 209 195 Dưới tảng đá lớn thứ 1 Thục Cương sơn
Thục Cương sơn 211 196 Dưới tảng đá lớn thứ 1 Thục Cương sơn
Nhạn Đãng sơn 196 201 Cửa vào Nhạn Đãng Sơn phía Tây 
Nhạn Đãng sơn 195 200 Cửa vào Nhạn Đãng Sơn phía Tây 
Vũ Di sơn 120 168 Cây cầu phía Tây Nam Vũ Di Sơn
Vũ Di sơn 121 169 Cây cầu phía Tây Nam Vũ Di Sơn
Vũ Di sơn 120 165 Có thể thưởng lãm cảnh đẹp ở đình phía Tây Nam Vũ Di Sơn.
Vũ Di sơn 118 165 Bên hồ Hà Hoa dưới đình phía Tây Nam Vũ Di Sơn
Vũ Di sơn 115 165 Bên hồ Hà Hoa dưới đình phía Tây Nam Vũ Di Sơn
Vũ Di sơn 112 165 Gần miếu phía Nam Vũ Di Sơn
Vũ Di sơn 109 164 Gần miếu phía Nam Vũ Di Sơn
Mạc Cao Quật 153 169 Hướng tây bắc Mạc Cao Quật, từ đây có thể nhìn thấy một dòng suối Nguyệt Nha tú lệ.
Mạc Cao Quật 153 170 Hướng tây bắc Mạc Cao Quật, từ đây có thể nhìn thấy một dòng suối Nguyệt Nha tú lệ.
Mạc Cao Quật 240 170 Hướng đông bắc Mạc Cao Quật, ở đây có thể ngắm cảnh sa mạc hùng vĩ
Mạc Cao Quật 242 172 Hướng đông bắc Mạc Cao Quật, ở đây có thể ngắm cảnh sa mạc hùng vĩ
Miêu Lĩnh 198 199 Miêu Lĩnh – một cảnh tường đá hoang tàn, có 5 viên đá lớn bao bọc.
Miêu Lĩnh 201 199 Miêu Lĩnh – một cảnh tường đá hoang tàn, có 5 viên đá lớn bao bọc.
Tần Lăng 300 164 Tượng đá trước lối vào Tần Lăng
Tần Lăng 302 165 Tượng đá trước lối vào Tần Lăng
Vũ Lăng sơn 225 195 Phía Đông Vũ Lăng Sơn
Vũ Lăng sơn 226 196 Phía Đông Vũ Lăng Sơn
Hoa sơn   324 220 Dưới gốc đào trên đỉnh Hoa Sơn  
Hoa sơn   325 218 Dưới gốc đào trên đỉnh Hoa Sơn  
Hoa sơn   327 218 Dưới gốc đào trên đỉnh Hoa Sơn  
Hoa sơn   327 219 Dưới gốc đào trên đỉnh Hoa Sơn  
La Tiêu sơn 208 172 Miếu và giếng trên La Tiêu sơn
La Tiêu sơn 209 172 Miếu và giếng trên La Tiêu sơn
Thục Cương sơn 246 156 2 tảng đá to góc cuối cùng phía bắc Thục Cương Sơn 
Thục Cương sơn 250 160 Phía Bắc Thục Cương Sơn, bên cạnh có khối đá cực lớn.
Kiếm Các Tây Bắc 128 249 Các tảng đá to xung quanh Kiếm Các Tây Bắc
Kiếm Các Tây Bắc 127 247 Các tảng đá to xung quanh Kiếm Các Tây Bắc
Kiếm Các Tây Bắc 128 247 Các tảng đá to xung quanh Kiếm Các Tây Bắc
Thiếu Lâm La Hán Trận  186 206 Đồng nhân thứ nhất cửa vào 108 La Hán Trận
Thiếu Lâm La Hán Trận  191 207 Đồng nhân thứ hai cửa vào 108 La Hán Trận
Hoa Sơn 291 214 Dưới gốc đào trên Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh
Hoa Sơn 297 214 Một ao nhỏ trên Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh
Hoa Sơn 304 217 Một mõm đá nhỏ trên Hoa Sơn
Hoa Sơn 305 223 Một gốc cây trên núi Hoa Sơn
Hoa Sơn 313 232 Một cây khô nằm ở giữa núi Hoa Sơn
Hoa Sơn 299 232 Một cây khô và mõm đá nằm ở giữa núi Hoa Sơn
Hoa Sơn 299 240 Một khối đá lớn trên núi Hoa Sơn
Hoa Sơn 305 240 Một bụi rậm trên núi Hoa Sơn
Nhạn Đãng sơn 195 200 Một khối đá lớn gần lối ra Tây Sơn Thôn trên Nhạn Đãng Sơn
Nhạn Đãng sơn 195 192 Một cây khô gần cửa Long Cung Động trên Nhạn Đãng Sơn
Nhạn Đãng sơn 197 197 Một bức tường đá trên Nhạn Đãng Sơn
Nhạn Đãng sơn 136 203 Một vách đá gần Lưỡng Thủy Động trên Nhạn Đãng Sơn
Nhạn Đãng sơn 134 191 Một cây khô gần cửa Dương Giác Động trên Nhạn Đãng Sơn
Nhạn Đãng sơn 123 181 Một cây khô nằm ở giữa núi Nhạn Đãng Sơn
Nhạn Đãng sơn 102 170 Cuối đường phía Tây trên Nhạn Đãng Sơn
Nhạn Đãng sơn 115 178 Trước Sơn động bị bỏ hoang trên Nhạn Đãng Sơn
Nhạn Đãng sơn 112 195 Một vách đá giữa núi Nhạn Đãng Sơn
Nhạn Đãng sơn 87 179 Cạnh cửa vào Long Tuyền Thôn trên Nhạn Đãng Sơn
Lưỡng Thủy Động 210 192 Dưới một thùng gỗ trong Lưỡng Thủy Động
Lưỡng Thủy Động 199 188 Cuối một đạo lộ trong Lưỡng Thủy Động
Lưỡng Thủy Động 181 192 Lối vào Vũ Di Sơn cạnh Lưỡng Thủy Động
Lưỡng Thủy Động 186 184 Cuối một đạo lộ phía Tây của Lưỡng Thủy Động
Lưỡng Thủy Động 183 190 Dưới một thùng gỗ trong phía Tây của Lưỡng Thủy Động
Vũ Lăng sơn 195 198 Cửa vào Vũ Lăng sơn từ Ba Lăng Huyện
Vũ Lăng sơn 191 192 Cạnh gốc cây trước của Bạch Thủy Động trên Vũ Lăng sơn
Vũ Lăng sơn 221 197 Mộc góc quẹo trên đạo lộ phía nam Vũ Lăng Sơn
Vũ Lăng sơn 216 193 Mộc góc quẹo trên đạo lộ phía nam Vũ Lăng Sơn
Vũ Lăng sơn 233 187 Mộc cây đại thụ phía đông Vũ Lăng Sơn
Vũ Lăng sơn 243 183 Trước mê cung Bạch Thủy Động trên Vũ Lăng Sơn
Vũ Lăng sơn 220 179 Cạnh bụi cỏ trước Đại Tù Động trên Vũ Lăng Sơn
Vũ Lăng sơn 205 176 Một ngõ quẹo trước Đại Tù Động trên Vũ Lăng Sơn
Vũ Lăng sơn 159 173 Cạnh một bụi tre trước mê cung Phục Lưu Động trên Vũ Lăng Sơn
Lâm Du Quan 238 220 Trong một đống gạch vụn tại Lâm Du Quan
Lâm Du Quan 244 230 Cạnh một khối đa ở Lâm Du Quan
Lâm Du Quan 252 235 Dưới sơn nhai ở phía đông Lâm Du Quan
Lâm Du Quan 252 229 Dưới một bụi cây khô tại Lâm Du Quan
Lâm Du Quan 242 210 Cạnh một khối đa ở Lâm Du Quan
Lâm Du Quan 210 208 Cạnh một đống gạch vụn ở Lâm Du Quan
Lâm Du Quan 203 214 Cạnh bức tường thành ở Lâm Du Quan
Lâm Du Quan 236 235 Bờ sông ở Lâm Du Quan
Chân núi Trường Bạch 150 186 Phía hồ tây tại Trường Bạch Sơn Cước
Chân núi Trường Bạch 154 178 Phía hồ tây tại Trường Bạch Sơn Cước
Chân núi Trường Bạch 157 184 Phía hồ tây tại Trường Bạch Sơn Cước
Chân núi Trường Bạch 190 192 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Cước
Chân núi Trường Bạch 193 183 Dưới một gốc cây đầy tuyết tại Trường Bạch Sơn Cước
Chân núi Trường Bạch 170 159 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Cước
Chân núi Trường Bạch 144 161 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Cước
Chân núi Trường Bạch 152 140 Dưới một gốc cây đầy tuyết tại Trường Bạch Sơn Cước
Trường Bạch sơn Bắc 224 202 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 236 205 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 207 237 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 237 246 Dưới một gốc cây đầy tuyết tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 256 242 Dưới gốc cây đầy tuyết cạnh tường đá ở Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 224 232 Dưới một tảng đá lớn tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Chân núi Trường Bạch 170 159 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Cước
Chân núi Trường Bạch 144 161 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Cước
Chân núi Trường Bạch 152 140 Dưới một gốc cây đầy tuyết tại Trường Bạch Sơn Cước
Trường Bạch sơn Bắc 224 202 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 236 205 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 207 237 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 237 246 Dưới một gốc cây đầy tuyết tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 256 242 Dưới gốc cây đầy tuyết cạnh tường đá ở Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 224 232 Dưới một tảng đá lớn tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Chân núi Trường Bạch 170 159 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Cước
Chân núi Trường Bạch 144 161 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Cước
Chân núi Trường Bạch 152 140 Dưới một gốc cây đầy tuyết tại Trường Bạch Sơn Cước
Trường Bạch sơn Bắc 224 202 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 236 205 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 207 237 Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc
Trường Bạch sơn Bắc 237 246 Dưới một gốc cây đầy tuyết tại Trường Bạch Sơn Bắc Lộc

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.   BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!    

Top