MÁY CHỦ MỚI TUYẾT SƠN

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

CHIẾN THẦN TỐNG KIM

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

BANG HỘI TRANH ĐOẠT

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

HÀO KIỆT XƯNG VƯƠNG 120

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

[Thông Tin] Trang Bị Vô Thượng Chí Tôn – HKMP

Ngày đăng: 25.03.2022

Mỗi môn phái trên cõi võ lâm đều sở hữu những trang bị hoàng kim đặc thù riêng của môn phái mình. Khi cao thủ sở hữu được những món trang bị này, công lực tăng lên bội phần.

🛡 Bảo Rương Vô Thượng Chí Tôn – Loại 3

🛡 Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái

Thiếu Lâm
Mộng Long Đạt Ma Tăng Hài Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa
Mộng Long Huyền Ti Phát Đái Phục Ma Kim Ô Nhuyễn Điều
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
Tứ Không Tử Kim Cà Sa Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái Tứ Không Giới Luật Pháp Giới

 

Thiên Vương
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu
Hám Thiên Uy Vũ Thúc Đái Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Hám Thiên Vũ Thần Tượng Kim Giáp Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển Kế Nghiệp Hoả Vân Kỳ Lân Thủ
Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ Hoàn Ngự Long Chiến Thần Phi Quải Giáp
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn

 

Ngũ Độc
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa
Minh Ảo Song Hoàn Xà Hài Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
Minh Ảo Độc Yết Chỉ Hoàn Chú Phược Phá Giáp Đầu Hoàn
U Lung Thanh Ngô Triền Yêu Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
U Lung Ngân Thiềm Hộ Uyển Chú Phược U Ảo Chỉ Hoàn

 

Đường Môn
Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hoả Bội Địa Phách Khấu Tân Trạc
Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc Địa Phách Ngũ Hành Liên Hoàn Quán
Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp Địa Phách Tích Lịch Lôi Hoả Giới
Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thân Phù Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn

 

Nga My
Vô Gian Phất vân Ti Đái Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán
Vô Gian Thanh Phong Truy Y Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
Vô Ma Ma Ni Quán Vô Trần Từ Bi Ngọc Ban Chỉ
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối

 

Thúy Yên
Tê Hoàng Tuệ Tâm Kinh Sa Y Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
Tê Hoàng Băng Tuyết Bạch Vân Thúc Đái Bích Hải Hồng Lăng Ba
Tê Hoàng Thuý Ngọc Chỉ Hoàn Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái
Bích Hải Khiên Tế Chỉ Hoàn

 

Thiên Nhẫn
Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa
Ma Sát Vân Long Thổ Châu Giới Ma Hoàng Khê Cốc Thúc Yêu Đái
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội Ma Thị Nghiệp Hoả U Minh Giới

 

Cái Bang
Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
Địch Khái Cửu Đại Cái Y Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ

 

Võ Đang
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm Lăng Nhạc Nội Lôi Giới
Cập Phong Thanh Tùng Pháp Giới Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội Lăng Nhạc Vô Ngã Đạo Bào

 

Côn Lôn
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm Đái Vụ Ảo Bắc Minh Đạo Quán
Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù Vụ Ảo Ki Bán Phù Chú
Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi Giới Vụ Ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội
Sương Tinh Phong Bạo Chỉ Hoàn Vụ Ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoa
Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái Vụ Ảo Thúc Tâm Chỉ hoàn
Sương Tinh Ngạo Thiên Đạo Bào

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!