abc

Tử Hà Chân Kinh – Kim Thiền Mật Tịch

Trong bước đường hành tẩu nhiều thú vị và cũng lắm gian truân, thực lực và sức mạnh luôn là mục tiêu theo đuổi của nhiều anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Vì lẽ đó, bộ sách mới giúp đã thông kinh mạch & tăng điểm tuyệt kĩ được xem như một cột mốc giúp chư vị đồng đạo thử thách và tôi luyện chính mình.

 

⚜️ NPC & vật phẩm liên quan

 • Thời gian áp dụng: sau bảo trì ngày 18/12/2020
Hình ảnhGhi chú
 

NPC Bắc Đẩu Lão Nhân

 

 

 

Vị trí: Ba lăng Huyện tọa độ 198/199

Chức năng:

 • Ghép Tử Hà Chân Kinh (tiềm năng)
 • Ghép Kim Thiền Mật Tịch (kĩ năng)
 • Tỉ lệ ghép thành công 100%

Đá Thiên Thạch

Nguồn gốc: rơi từ Boss Đại Hoàng Kim

 

 

Tử Hà Chân Kinh

 • Điều kiện sử dụng: cấp 140 trở lên
 • Có tổng cộng 10 cấp, từ 1 đến 10
 • Sử dụng sẽ nhận được điểm tiềm năng
 • Mỗi nhân vật sử dụng 01 quyển mỗi loại
 

Kim Thiền Mật Tịch

 • Điều kiện sử dụng: cấp 140 trở lên
 • Có tổng cộng 10 cấp, từ 1 đến 10
 • Sử dụng sẽ nhận được điểm kĩ năng
 • Mỗi nhân vật sử dụng 01 quyển mỗi loại

⚜️ Kim Thiền Mật Tịch (tiềm năng)

Cấp độCông thứcCông dụng
Kim Thiền Mật Tịch (cấp 1)1 Tẩy Tủy Kinh + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch5 điểm tiềm năng
Kim Thiền Mật Tịch (cấp 2)2 TTK + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)5 điểm tiềm năng
Kim Thiền Mật Tịch (cấp 3)3 TTK + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)5 điểm tiềm năng
Kim Thiền Mật Tịch (cấp 4)4 TTK + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)5 điểm tiềm năng
Kim Thiền Mật Tịch (cấp 5)5 TTK + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)5 điểm tiềm năng
Kim Thiền Mật Tịch (cấp 6)6 TTK + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)5 điểm tiềm năng
Kim Thiền Mật Tịch (cấp 7)7 TTK + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)5 điểm tiềm năng
Kim Thiền Mật Tịch (cấp 8)8 TTK + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)5 điểm tiềm năng
Kim Thiền Mật Tịch (cấp 9)9 TTK + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)5 điểm tiềm năng
Kim Thiền Mật Tịch (cấp 10)10 TTK + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Mật Tịch (cấp 1)5 điểm tiềm năng

⚜️ Tử Hà Chân Kinh (kĩ năng)

Cấp độCông thứcCông dụng
Tử Hà Chân Kinh (cấp 1)1 Võ Lâm Mật Tịch + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch1 điểm kĩ năng
Tử Hà Chân Kinh (cấp 2)2 VLMT + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)1 điểm kĩ năng
Tử Hà Chân Kinh (cấp 3)3 VLMT + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)1 điểm kĩ năng
Tử Hà Chân Kinh (cấp 4)4 VLMT + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)1 điểm kĩ năng
Tử Hà Chân Kinh (cấp 5)5 VLMT + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)1 điểm kĩ năng
Tử Hà Chân Kinh (cấp 6)6 VLMT + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)1 điểm kĩ năng
Tử Hà Chân Kinh (cấp 7)7 VLMT + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)1 điểm kĩ năng
Tử Hà Chân Kinh (cấp 8)8 VLMT + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)1 điểm kĩ năng
Tử Hà Chân Kinh (cấp 9)9 VLMT + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)1 điểm kĩ năng
Tử Hà Chân Kinh (cấp 10)10 VLMT + 1.000vạn + 100xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1)1 điểm kĩ năng

Mọi thắc mắc về Jx Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

 

BQT Jx Tiếu Ngạo thông báo!

Top