[Thông Tin] Tử Hà Chân Kinh - Kim Thiền Mật Tịch

2022-11-24


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Trong bước đường hành tẩu nhiều thú vị và cũng lắm gian truân, thực lực và sức mạnh luôn là mục tiêu theo đuổi của nhiều anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Vì lẽ đó, bộ sách mới giúp đã thông kinh mạch & tăng điểm tuyệt kĩ được xem như một cột mốc giúp chư vị đồng đạo thử thách và tôi luyện chính mình.

⚜️ NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

 

NPC Bắc Đẩu Lão Nhân

Vị trí: Ba lăng Huyện tọa độ 198/199

Chức năng:

 • Ghép Tử Hà Chân Kinh (tiềm năng)
 • Ghép Kim Thiền Mật Tịch (kĩ năng)
 • Tỉ lệ ghép thành công 100%

Đá Thiên Thạch

Nguồn gốc: rơi từ Boss Đại Hoàng Kim

 

Tử Hà Chân Kinh

 • Điều kiện sử dụng: cấp 140 trở lên
 • Có tổng cộng 10 cấp, từ 1 đến 10
 • Sử dụng sẽ nhận được điểm tiềm năng
 • Mỗi nhân vật sử dụng 01 quyển mỗi loại

 

Kim Thiền Mật Tịch

 • Điều kiện sử dụng: cấp 140 trở lên
 • Có tổng cộng 10 cấp, từ 1 đến 10
 • Sử dụng sẽ nhận được điểm kĩ năng
 • Mỗi nhân vật sử dụng 01 quyển mỗi loại

⚜️ Kim Thiền Mật Tịch (tiềm năng)

Cấp độ Công thức Công dụng
Cấp 1 1 Tẩy Tủy Kinh + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch 5 tiềm năng
Cấp 2 2 TTK + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Mật Tịch (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 3 3 TTK + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Mật Tịch (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 4 4 TTK + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Mật Tịch (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 5 5 TTK + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Mật Tịch (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 6 6 TTK + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Mật Tịch (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 7 7 TTK + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Mật Tịch (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 8 8 TTK + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Mật Tịch (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 9 9 TTK + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Mật Tịch (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 10 10 TTK + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Mật Tịch (cấp 1) 5 tiềm năng

⚜️ Tử Hà Chân Kinh (kỹ năng)

Cấp độ Công thức Công dụng
Cấp 1 1 Võ Lâm Mật Tịch + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch 1 điểm kĩ năng
Cấp 2 2 VLMT + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 3 3 VLMT + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 4 4 VLMT + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 5 5 VLMT + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 6 6 VLMT + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 7 7 VLMT + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 8 8 VLMT + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 9 9 VLMT + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 10 10 VLMT + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!