[Sự Kiện] Tổng Hợp Sự Kiện Alpha Test

2023-03-15


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Sự kiện Thời gian Nội dung
Loạn Chiến Giang Hồ 19h30 các ngày 22/3, 23/3, 24/3 Vào lúc 19h30, nhân sĩ báo danh tham gia Loạn Chiến tại khu vực Tống Kim. Cao thủ sống sót còn lại cuối cùng sẽ nhận được 1.000 KNB thưởng.
Diệt Bạo Đả Hung 20h00 các ngày 22/3, 23/3, 24/3 Tham gia săn boss lúc 20h00, nhận thưởng 200 KNB/Boss
Chiến Tướng Xung Phong 21h00 các ngày 22/3, 23/3, 24/3 Tham gia trận Tống Kim lúc 21h00, nhận thưởng KNB khi đạt TOP 10 bảng xếp hạng.
- Đặc biệt: Nhận thêm 03 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt khi tham gia bất kỳ trận Tống Kim lúc 21h các ngày 22/3 đến 24/3 và đạt 5000 điểm tích lũy khi kết thúc trận đánh. Phần thưởng được trao sau 7 ngày khai mở máy chủ.
Thiếu Niên Xuất Thế Từ ngày 25/3 - 10 cao thủ đầu tiên đạt cấp 100
- TOP 100 cao thủ đầu tiên đạt đến các mốc cấp 90/100/110 và thỏa điều kiện nhiệm vụ Dã Tẩu sẽ nhận được các phần thưởng quý.
- TOP 10 cao thủ có đẳng cấp cao nhất mỗi ngày (tính theo bảng xếp hạng) sẽ nhận được nhiều phần thưởng quý
Hào Kiệt Xưng Vương Từ ngày 25/3 03 cao thủ đầu tiên đạt cấp 110
Chiêu Hiền Nạp Sĩ Từ ngày 25/3 04 Bang hội đầu tiên có 100 thành viên đạt cấp 85