[Sự Kiện] Tổng Hợp Sự Kiện Alpha Test

2022-11-18


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


1/ Loạn Chiến Giang Hồ

- Thời gian: 19h30 các ngày 15/11 đế 18/11

- Nội dung: Vào lúc 19h30, nhân sĩ báo danh tham gia Loạn Chiến tại khu vực Tống Kim. Cao thủ sống sót còn lại cuối cùng sẽ nhận được 1.000 KNB thưởng.

2/ Diệt Bạo Đả Hung

- Thời gian: 20h00 các ngày 15/11 đế 18/11

- Nội dung: Tham gia săn boss lúc 19h30, nhận thưởng 200 KNB/Boss

3/ Chiến Tướng Xung Phong

- Thời gian: 21h00 các ngày 15/11 đế 18/11

- Nội dung: Tham gia trận Tống Kim lúc 21h00, nhận thưởng KNB khi đạt TOP 10 bảng xếp hạng.

- Đặc biệt: Nhận thêm 01 Tẩy Tủy Kinh khi tham gia bất kỳ trận tống kim 21h các ngày 15/11 đến 18/11 và đạt 5000 điểm tích lũy khi kết thúc trận đánh.

4/ Phong Sơn Đại Chiến Thành

- Thời gian: 20h00 ngày 17/11

- Nội dung: Vào ngày 17/11 sẽ diễn ra trận Công Thành Chiến tại máy chủ Phong Sơn - Alpha Test, tất cả các Bang hội đều có thể đăng ký tham gia. Mỗi thành thị sẽ tương ứng với số điểm nhất định. Kết thúc trận chiến, TOP 5 Bang hội có tổng điểm tích lũy cao nhất sẽ nhận được các phần thưởng quý.

5/ Thiếu Niên Xuất Thế

- Thời gian: từ ngày 19/11

- Nội dung: 10 cao thủ đầu tiên đạt cấp 100

6/ Hào Kiệt Xưng Vương

- Thời gian: từ ngày 19/11

- Nội dung: 03 cao thủ đầu tiên đạt cấp 120

7/ Chiêu Hiền Nạp Sĩ

- Thời gian: từ ngày 19/11

- Nội dung: 03 Bang hội đầu tiên có 100 thành viên đạt cấp 90