[Cụm 1- S2 Trường Giang] Tổng Hợp Hoạt Động

01:42 28/09/2020

⚜️ Các tính năng phụ :

https://jxtieungao.net/dau-truong-tb-dong-mat-na-vo-lam-lenh-quy-tich-luy-2/

https://jxtieungao.net/nang-ha-cap-trang-bi/

⚜️ Boss Tiểu Hoàng Kim: 12h30 & 23h Hằng Ngày.

https://jxtieungao.net/cum-1-s2-truong-giang-boss-tieu-hoang-kim/

⚜️ Dã Tẩu: Mở all khung giờ đều tham gia được.

https://jxtieungao.net/cum-1-s2-truong-giang-nhiem-vu-da-tau/

⚜️ Tống Kim13h00 – 21h00 – 23h00

Loạn Chiến : 22h00 tham gia tại NPC quân nhu quan Tống Kim

https://jxtieungao.net/cum-1-s2-truong-giang-chien-truong-tong-kim-loan-chien-giang-ho/

⚜️ Thời Gian Hoạt Động Trong Ngày:

Tính NăngPhần Thưởng
Boss Tiểu Hoàng KimVõ Lâm Mật Tich
Tẩy Tủy Kinh
Sát Thủ Lệnh
….

Đóng Mở