[Hỏa Sơn] Tổng Hợp Hoạt Động

2022-12-02


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Tất cả khung giờ hoạt động & những tính năng, thông tin liên quan của máy chủ Hỏa Sơn đều được tổng hợp đầy đủ tại đây để giúp quý vị dễ dàng theo dõi.

🔥 Nội dung được cập nhật liên tục

THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
10h00 - - - - - - Tiếu Ngạo Giang Hồ
11h20 Viêm Đế Viêm Đế Viêm Đế Viêm Đế Viêm Đế Viêm Đế Viêm Đế
11h30 Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu
12h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt
13h00 Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
14h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt
19h00 - - - - - Nguyệt Ca -
19h30 Boss Đại Boss Đại Boss Đại Boss Đại - - Đại Hội Anh Hùng
Kim Quang Kim Quang Kim Quang Kim Quang - -
19h45 - - - - - Thủ Vệ Thiên Tôn -
20h00 Đêm Huy Hoàng PLĐ Đặc Biệt Đêm Huy Hoàng Đêm Huy Hoàng Công Thành Chiến Đêm Huy Hoàng -
20h10 - Rương Hải Tặc - - - - -
20h25 - Duy Ngã Độc Tôn - - - - -
20h30 - - Đoạt Trống Khải Hoàn Duy Ngã Độc Tôn - - -
21h00 Thiên Tử Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
22h00 Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến
22h30 Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu
22h40 Viêm Đế Viêm Đế Viêm Đế Viêm Đế Viêm Đế Viêm Đế Viêm Đế
23h00 Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
24h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt
Tất cả 
Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu
Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải
VLMC VLMC VLMC VLMC VLMC VLMC VLMC
Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK
Câu Cá Câu Cá Câu Cá Câu Cá Câu Cá Câu Cá Câu Cá

🔥 Tổng hợp tính năng
Boss Tiểu Hoàng Kim
Chiến trường Tống Kim
Nguyệt Ca Đảo
Boss Đại Hoàng Kim
Boss Kim Quang Tướng Quân
Thủ Vệ Thiên Tôn
Hải Tặc Tranh Đoạt
Đêm Huy Hoàng
Boss Tứ Linh Quy Tụ
Đoạt Trống Khải Hoàn
Boss Duy Ngã Độc Tôn
Loạn Chiến Giang Hồ
Phong Lăng Độ
- Tiếu Ngạo Giang Hồ
- Đại Hội Anh Hùng
Nhiệm vụ Dã Tẩu
Nhiệm vụ Vượt Ải
Nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
Thần Tài Biện Kinh
Câu Cá Dương Châu

- Viêm Đế

🔥 Các tính năng khác

Chi tiết
Lộ Trình Máy Chủ Lễ Hộp Tân Thủ
Tuyệt Kỹ 120 Hệ Thống Auto
Chân Đơn 120 Hệ Thống Lễ Bao
Thủ Khố Quan Hệ Thống Vòng Sáng
Bản Đồ Chiến Lược Hệ Thống Bản Đồ Mới
Trung Gian Giao Dịch Hệ Thống Bảo Rương
Bảo Mật Theo Mã Máy Hướng Dẫn Nạp KNB
Tổng Hợp Vật Phẩm Ông Chủ Thương Hội
Thợ Rèn Hoàng Kim Võ Lâm Lệnh
Tổng Hợp Tin Bảo Trì Hệ Thống Nâng Cấp Ngựa
Cẩm Nang Bôn Tẩu Hệ Thống Công Pháp Ngoại Môn
Trang Bị An Bang - Kim Quang Trang Bị Định Quốc - Nhu Tinh

 

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!