MÁY CHỦ MỚI TUYẾT SƠN

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

CHIẾN THẦN TỐNG KIM

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

BANG HỘI TRANH ĐOẠT

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

HÀO KIỆT XƯNG VƯƠNG 120

Thời gian ra mắt: 19:00 - 00.00.2022

[HOT] Big Update Tháng 5

Ngày đăng: 28.04.2022

Thời gian cập nhật: sau bảo trì ngày 02/5

🔥 Máy chủ Tuyết Sơn

Thông tin Nội dung chi tiết
Đua Top Bang Hội

Khởi động Đua Top Bang Hội Lần 1

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/JXTieuNgao-DuaTopBangHoiT5

Liên Đấu
Hình thức: Đơn Đấu Tự Do
Thời gian diễn ra: từ ngày 08/5 đến ngày 28/5
Yêu cầu đẳng cấp 90 trở lên được tham gia
Mở Shop Liên Đấu
Đêm Huy Hoàng

Khai mở Quả Hoàng Kim tại Đấu Trường Sinh Tử

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-DemHuyHoang

Update phần thưởng

các tính năng

Update phần thưởng Dã Tẩu

Hoàn thành mốc 20 nhiệm vụ không hủy nhận thêm 01 Bảo Rương Mộc

Mở bán chìa khóa Tiếu Ngạo tại Bảo Vật

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-DaTau

Update phần thưởng Chiến trường Tống Kim

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-TongKimCaoCap

Update phần thưởng tính năng Loạn Chiến

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-LoanChien

Boss Tiểu Hoàng Kim

Giảm số lượng boss xuất hiện còn 05 phái

Các phái xuất hiện Boss gồm: Liễu Thanh Thanh, Diệu Như, Trương Tông Chính, Tây Vương Tà Độc, Doãn Thanh Vân

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/TuyetSon-BossTieuHK

🔥 Máy chủ Thiên Điểu

Thông tin Nội dung chi tiết
Sự Kiện

Sự kiện Thần Long Giáng Thế

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-SK-ThanLongGiangThe

Sự kiện Hắc Huyết Long Châu

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-HacHuyetLongChau

Đua Top Bang Hội

Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 5

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/JXTieuNgao-DuaTopBangHoiT5

Liên Đấu Hình thức: Đơn Đấu Tự Do
Thời gian diễn ra: từ ngày 08/5 đến ngày 28/5
Yêu cầu đẳng cấp 115 trở lên được tham gia

Ngoài phần thưởng EXP và điểm vinh dự, đội TOP còn nhận thêm:

Hạng 1: 3.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 2: 2.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 3: 1.000 Kim Nguyên Bảo

Thương Nhân Tây Vực

Mở NPC Thương Nhân Tây Vực

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-ThuongNhanTayVuc

Update phần thưởng

các tính năng

Boss Đạo Thành bờ bắc Phong Lăng Độ

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-PhongLangDo

Trống Khải Hoàn

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-TrongKhaiHoan

Boss Kim Quang Đại Tướng Quân

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienDieu-BossKimQuang

Võ Lâm Lệnh

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/JXTieuNgao-VoLamLenh

🔥 Máy chủ Ưu Đàm

Thông tin Nội dung chi tiết
Sự Kiện Sự kiện Thần Long Giáng Thế

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/UuDam-ThanLongGiangThe

Đua Top Bang Hội Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 5

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/JXTieuNgao-DuaTopBangHoiT5

Liên Đấu Hình thức: Đơn Đấu Tự Do
Thời gian diễn ra: từ ngày 08/5 đến ngày 28/5
Yêu cầu đẳng cấp 135 trở lên được tham gia

Ngoài phần thưởng EXP và điểm vinh dự, đội TOP còn nhận thêm:

Hạng 1: 3.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 2: 2.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 3: 1.000 Kim Nguyên Bảo

Võ Lâm Lệnh Điều chỉnh giá bán còn 150 tiền đồng

📌 Chi tiết: https://tinyurl.com/JXTieuNgao-VoLamLenh

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!