[Kim Sơn] Tổng Hợp Hoạt Động

2023-03-28


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Tất cả khung giờ hoạt động & những tính năng, thông tin liên quan của máy chủ Kim Sơn đều được tổng hợp đầy đủ tại đây để giúp quý vị dễ dàng theo dõi.

🔥 Nội dung được cập nhật liên tục

THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
12h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt -
13h00 Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
14h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt -
18h00 Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu -
19h00 - - - - - Nguyệt Ca -
19h30 Boss Đại Boss Đại Boss Đại Boss Đại - - -
20h00 Đêm Huy Hoàng PLĐ Đặc Biệt Vương Thiết Thành Đêm Huy Hoàng Công Thành Chiến Đêm Huy Hoàng -
20h30 Dương Đỉnh Thiên Duy Ngã Độc Tôn - Trống Khải Hoàn - Dương Đỉnh Thiên -
21h00 Thiên Tử Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
22h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt Bang Hội Tinh Anh -
22h30 Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu
23h00 Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
Tất cả Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu
Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK
Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải

🔥 Tổng hợp tính năng
Boss Tiểu Hoàng Kim
Chiến trường Tống Kim

Boss Vô Danh Tướng Quân
Đêm Huy Hoàng
Nhiệm vụ Dã Tẩu
Thần Tài Biện Kinh
- Loạn Chiến Giang Hồ
- Nguyệt Ca Đảo
- Boss Dương Đỉnh Thiên - Tứ Đại Hộ Pháp
- Phong Lăng Độ
- Boss Đại Hoàng Kim
- Bản Đồ Đấu Trường Mông Cổ
- Nhiệm vụ Vượt Ải
- Boss Duy Ngã Độc Tôn
- Bang Hội Tinh Anh
- Trống Khải Hoàn - Hộ Vệ Sư
- Vương Thiết Thành
- Công Thành Chiến
- Liên Đấu (ngày 8 đến 28 mỗi tháng, từ thứ 2 đến thứ 7 mỗi ngày 4 trận, tắt chủ nhật)

🔥 Các tính năng khác

Chi tiết
Hướng Dẫn Nạp KNB Lễ Hộp Tân Thủ
Lộ Trình Máy Chủ Hệ Thống Lễ Bao
Trung Gian Giao Dịch Hệ Thống Vòng Sáng
Bảo Mật Theo Mã Máy Hệ Thống Bản Đồ
Cẩm Nang Bôn Tẩu Hệ Thống Bảo Rương
Tổng Hợp Tin Bảo Trì Võ Lâm Lệnh

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!