[Cụm 1 – Châu Giang] Boss Kim Quang Đại Tướng Quân

09:39 25/05/2020

Kim Quang Bí Phổ trang bị luôn là mục tiêu tìm kiếm của nhân sĩ võ lâm khắp chốn, bởi khi sở hữu chúng kinh mạch sẽ được đã thông từ đó lãnh ngộ tuyệt học đạt đến cảnh giới thượng thừa không ai sánh kịp.

Hãy cùng tầm ngay các mảnh Kim Quang Thạch, Kim Quang Thần Bí Bảo Rương & Kim Quang Lệnh để đoạt lấy cơ hội sở hữu các trang bị Kim Quang uy trấn thiên hạ hiếm có tại các sự kiện và tính năng trong VLTK Công Thành Chiến ngay hôm nay!

Thời gian & điều kiện : 

  • Thời gian áp dụng dự kiến : Sau bảo trì ngày 01/06/2020
  • Thời gian xuất hiện Boss : 20h30  từ thứ 2 đến thứ 5
  • Thời gian tồn tại Boss : Biến mất khi bị tiêu diệt hoặc sau 30p

Phần thưởng rơi từ Boss : Khi Boss bị hạ gục, cá nhân sẽ nhận được 3 sát thủ lệnh và random các phần thưởng giá trị sau:

Chú Ý: Mở Bảo Rương Kim Quang cần chìa khóa Kim Quang bán tại KTC.

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game VLTK Công Thành Chiến, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh : 
https://www.facebook.com/jxtieungao.net
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game : https://www.facebook.com/groups/913634458989611/

Đóng Mở