[Cụm 1 – Châu Giang] Hướng Dẫn Nâng Cấp Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ

21:02 23/06/2020

Từ lâu, uy lực đặc biệt của trang bị An Bang đã được kiểm chứng và cũng được xếp vào hàng kỳ trân dị bảo của chốn võ lâm. Sở hữu được đầy đủ bộ trang bị này, thì sức mạnh của cơ thể sẽ hòa được dòng sức mạnh kỳ bí của các trang bị xanh, trang bị Hoàng Kim… mang lại.
Nay, với JxTieuNgao, Quý đồng đạo sẽ tiếp tục khai phá thêm sức mạnh đặc biệt của trang bị An Bang Hoàn Mỹ với các thuộc tính đặc biệt được tinh luyện thêm vào

⚜️ Thăng cấp bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ:

Để tiến hành thăng cấp bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ, trước tiên, Quý nhân sĩ phải đến Lâm An diện kiến Thợ Rèn Thần Bí.

Sau đó phải nộp đủ những vật liệu thăng cấp theo yêu cầu của Thợ Rèn Thần Bí thì bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ mới được thăng cấp.

Dù được thăng cấp thành bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ mới, nhưng những dòng thuộc tính ban đầu của bộ Hoàng Kim An Bang vẫn không hề thay đổi.

⚜️ Nguyên liệu cần thiết:

Trang bị An Bang Hoàn Mỹ đòi hỏi nhiều nguyên liệu quý hiếm nhất trên thế gian mới có thể tinh chế được, đồng thời tạo ra những huyền năng siêu việt.

⚜️ Tinh luyện An Bang Hoàn Mỹ:

Bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ vẫn sẽ có 4 món. Mỗi món có một bí kíp tinh luyện khác nhau, đòi hỏi Quý đồng đạo phải sưu tầm được đầy đủ tất cả các nguyên mới có thể tham gia bước hợp thành trang bị. Sau khi thành công, An Bang Hoàn Mỹ sẽ hỗ trợ đáng kể võ công thượng thừa nhờ vào các thuộc tính vừa được thêm vào.

Lưu ý:

  • Khi Ép có tỉ lệ miss , mất nguyên liệu, giữ lại trang bị An Bang
  •  Không thể sử dụng trang bị An Bang Liên Đấu để ép trang bị An Bang Hoàn Mỹ

⚜️ Tính Năng Trùng Trang Bị : https://jxtieungao.net/tinh-nang-trung-luyen-trang-bi-hoang-kim/

Đóng Mở