[Sự Kiện] Đua Top Bang Hội Tháng 9

2023-08-25


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Một khi đã quyết định dựng cờ cắm đất lập Bang phái thì ắt hẳn những kẻ trượng phu phải nuôi chí lớn, mong ngày Bang hội được phát dương quang đại xưng bá thiên hạ.

🔰 Thông tin

Nội dung Chi tiết
Thời gian Từ ngày 1/9 đến 23h00 ngày 30/9
Điều kiện tham gia Nộp tối thiểu 3.000 Anh Hùng Lệnh
Bang hội nộp nhiều Anh Hùng Lệnh nhất sẽ chiến thắng.
Quy định Tất cả các Bang hội đang tham gia hoạt động tại máy chủ
Bang hội đạt điều kiện trên 100 thành viên
Discord hoạt động trên 20 nhân sĩ tham gia tính năng tại server
Không áp dụng cho các Bang clone
Trong 01 tháng phải chiếm thành ít nhất 01 lần.

🔰 Phần thưởng máy chủ Kim Sơn

Thứ hạng Phần thưởng
Hạng 1 1.000 Kim Nguyên Bảo
20.000 vạn
Tín Vật Môn Phái
Bộ Trang Bị Hiệp Cốt (thuộc tính ngẫu nhiên)
Hạng 2 1.000 Kim Nguyên Bảo
15.000 vạn
Bộ Trang Bị Hiệp Cốt (thuộc tính ngẫu nhiên)
Hạng 3 500 Kim Nguyên Bảo
10.000 vạn
Tín Vật Môn Phái
Hạng 4 500 Kim Nguyên Bảo
10.000 vạn
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (công dụng 30 ngày, hsd 7 ngày)

Lưu ý: Sau khi kết thúc sự kiện và có thông báo kết quả, Bang chủ đại diện liên hệ fanpage để nhận thưởng.

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!